Gällivare kommun satsar miljoner på kulturen.

Nu blir kulturlivet än mer levande i Gällivare. Genom en treårig kultursatsning planeras allt från rockkonsert på Dundret till trivselkvällar och klassträffar i de gamla byaskolorna.

Läs mer på NSDs webbplats