Gällivare kommun fortsätter att stödja utvecklingen av Gällivares näringsliv

Vid Näringslivsutskottets sammanträde den 17 maj beslutade politikerna att stödja Gällivares näringsliv med nära 2 miljoner kronor till utvecklingsinsatser och marknadsföring.

Gällivare kommun fortsätter att stödja utvecklingen av Gällivares näringsliv, även om det just nu råder goda tider. Det är främst inom besöksnäringen som resurserna har satsats men även viktiga industriprojekt har fått stöd. Ett annat viktigt område är marknadsföringen av Gällivares näringsliv och av olika arrangemang som bidrar till Gällivares attraktivitet.

— Det är viktigt att vi fortsätter att vara offensiva i vårt näringslivsarbete. Det som också är positivt är det samarbetsklimat som utvecklats mellan kommunen och näringslivet, det visar sig ofta när vi behandlar ansökningar och ärenden att vi delar samma syn på viktiga utvecklingsfrågor, säger Tommy Nyström, kommunalråd och ordförande i Näringslivsutskottet.

— Besöksnäringen, företagen och föreningslivet i Gällivare presenterar flera olika arrangemang, stora som små, som är viktiga för vår befolkning och våra besökare. Därför går vi in och stöttar både Snöyran och Tomtarnas Vinterspel, som kommer att genomföras i november. Vi stöttar också idrottsföreningar som marknadsför Gällivare och anordnar arrangemang som bidrar till vår attraktivitet, berättar Tommy vidare.

— Det finns ju ett strategiskt beslut att Gällivare ska vara en vinterstad och Snöyran är vårt stora arrangemang att kicka igång den tidiga vintern, samtidigt som det skapar glädje och stolthet i stan, säger Elisabeth Landby, Sole Adventure & Event, som arrangerar Snöyran.

— Vi driver nu Tomtarnas Vinterspel och kan jobba långsiktigt och planera marknadsföring och försäljning av eventet för att få fler besökare till Gällivare. Det ger oss också utrymme att utveckla eventet och göra det ännu större i framtiden, säger Maria Wallgren på Visit Gellivare Lapland.

Ett annat viktigt projekt för Gällivare som fick stöd är den Centrum- och handelsledare som Företagsbolaget inrättar. Den ska jobba både i Centrum och på Malmheden med arrangemang, handelsutveckling, etableringar och miljön tillsammans med handeln, fastighetsägarna och kommunen.

— Centrum- och handelsprojektet bygger i stor utsträckning på behov och möjligheter som våra handlare ser, säger Mia.

Företagsbolaget fick även stöd för utvecklingen av industriprojektet basG, som syftar till att stärka Gällivareföretagens konkurrenskraft genom samverkan kring stora projekt och upphandlingar.

— Inom industri- och entreprenadsidan är basG historiskt och något som kommer att ge Gällivareföretagen möjlighet att lämna in anbud på större totalentreprenader vilket inte varit möjligt tidigare. Media bjuds in till Företagsbolaget på torsdag den 9 juni kl. 17.00 för att få möta företagarna i basG och ställa eventuella frågor direkt, berättar Mia Edin, Företagsbolaget.

Projektet Ávki- Centrum för samisk näringslivsutveckling som avslutas under året har lett till att samebyarna i Gällivare bildat ett gemensamt bolag för att utveckla de samiska näringarna, Ávki AB. Bolaget har presenterat sin utvecklingsplan för Näringslivsutskottet och fått ekonomiskt stöd för insatserna.

— Stödet som vi fått bereder möjlighet att fortsätta utveckla de samiska näringarna. Det är ett långsiktigt arbete och kommunen visar fortsatt tro att dessa verksamheter kan utvecklas, säger Mattias Berglund på Ávki AB.

— Det är betydelsefulla insatser som ska göras framgent, säger utvecklingschef Ulf Hansson.

Halva bas G representerat.

Foto: Mia Edin, Företagsbolaget.

— BasG tillsammans med centrum- och handelsledaren och Ávki är tre projekt som går ut på att genom samverkan skapa mer och fler affärer. Handelsledarprojektet är sprunget ur Nya Gällivare och är en betydande insats för att medverka till att genomföra visionen i det arbetet. Arbetet i Nya Gällivare har visat hur betydelsefullt ett attraktivt centrum är för befolkningen och vilka utvecklingsmöjligheter som finns, avslutar Ulf.

Förutom beslutsärendena träffade Näringslivsutskottet Expandum AB kring deras insatser för näringslivsutvecklingen i Gällivare, Favör Reklambyrå kring marknadsföringen av Gällivare som näringslivsort och Coompanion Norrbotten kring kooperativt och socialt företagande.

Foto: Daniel Olausson.