Gällivare – fjärde kommun i länet att erbjuda Open Net

Företag, fastighetsförvaltare och villaägare i Gällivare kommer under hösten att erbjudas anslutning till det öppna fibernät som Gällivare kommun äger. För den enskilde villaägaren bedöms avgiften hamna i spannet 20-25.000 kronor. Förhoppningen är att insatsen ska bli en investering som ger god återbäring på sikt.

Gällivare kommun har inlett ett samarbete med företaget Open Net som ska svara för att allt kring det öppna nätet sköts professionellt. I detta ligger bland annat ett brett och ständigt växande tjänsteutbud till konkurrenskraftiga priser, god kundvård och stark supportfunktion.

Anders Skoglund, kommunens IT-chef, berättar att det finns 24 mil ortssammanbindande fibernät och strategiskt spridda anslutningspunkter. Det innebär att möjligheterna via Open Net är öppna för 99 procent av kommunens befolkning.

-Vi har nu levt med Internet i cirka 15 år och få kan vara utan den kontaktytan. Sannolikt har vi bara sett början på utvecklingen och framtidens tjänsteutbud lär se helt annorlunda ut än dagens. Genom att ansluta sig till Open Net kan du kapa stora fasta avgifter och till lägre kostnad än idag välja abonnemang på avsevärt mer än telefoni, TV och bredband. Du får total valfrihet av vilka tjänster och operatörer hushållet ska ha. Om villans värde dessutom ökar vid en fiberanslutning är det en välkommen extrabonus, summerar Anders Skoglund.

Anders konstaterar att elektriciteten länge betraktades som en vardagslyx. Nya brukare häpnade över att kunna ha lyse i köket och ladugården samtidigt som de slapp hanteringen med fotogen.
-Hade du på 1920-talet sagt att el i framtiden även skulle kunna användas vid matlagning och tvätt av kläder hade du sannolikt blivit utskrattad. Jag tror att det idag är lika svårt att förutse det framtida tjänsteutbudet via Open Net. Skillnaden är att utbudet via fiberoptisk kabel kommer att förändras så mycket snabbare än användningen av elektricitet. Ytterligare säljargument är att branschbjässen Telia i ökande takt nu avvecklar den koppartråd som används för fast telefoni. Att fler och fler kommunicerar via mobiltelefon och dator innebär ett snabbt sjunkande underlag för fast telefoni. Grundtipset är att tillgängligheten för fast telefoni kommer att försämras, inte minst på landsbygden. En miljon telefonstolpar ska avvecklas de närmaste fyra-fem åren och kablarna kommer inte att grävas ner.
- Vill du på några års sikt ha något mer än en mobiltelefon och mobilt bredband är det ett bra läge att agera nu. Villaområden och fastighetsförvaltare är den stora kundmassan och idag har vi en ungefärlig bild av kostnaden för att ansluta sig. Hur stor kostnaden blir om några år har vi ingen aning om, men få tror att priset ska sjunka. Det är givetvis fullt möjligt att ansluta sig nu och aktivera tjänsterna när man så finner lämpligt. Att ha själva anslutningen kostar ingenting.

Konceptet för Open Net innebär att byar har samma möjligheter till anslutning som enskilda villaområden i tätort. Principen är att ju fler som ansluter sig vid samma tidpunkt, desto lägre anslutningsavgift.
- Under september skickar vi ut mer information till hushållen där de får reda på hur de kan göra en intresseanmälan. Då får vi fram ett underlag för ekonomiska kalkyler och kan då mer träffsäkert uttala oss om kostnaderna, säger Anders Skoglund.

Foto: Daniel Olausson

Fotnot:
Inom kort finns möjligheten att göra en intresseanmälan på www.gallivarestadsnat.se .