Full pott för Lapplands kommunalförbund

I hård konkurrens har Lapplands kommunalförbund beviljats tre nya yrkeshögskoleutbildningar, två med placering i Gällivare. Under hösten 2012 startar utbildningarna, i Lapplands Lärcentras regi, för blivande bergarbetare/tekniker, byggproduktionsledare och vattenkraftstekniker. Utbildningarna är framtagna i samverkan med de olika branscherna utifrån ett konkret och omfattande behov av arbetskraft.

Lapplands kommunalförbund har beviljats statsbidrag för tre nya yrkeshögskoleutbildningar. Endast 29 % av de totalt 1 127 inlämnade ansökningarna i hela landet har beviljats. Kursinnehållen är anpassade utifrån branschens krav och behov av kvalificerade kunskaper.

— Vi är oerhört glada. Detta visar på vilken efterfrågan av kvalificerad arbetskraft som finns i kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Att vi lyckats få 100 % av ansökningarna beviljade får vi tacka branschföreträdarna för, de har lagt ned mycket tid och engagemang för att arbeta fram utbildningarnas innehåll, säger Monica Lundkvist Renström, tf. vuxenutbildningschef för Lapplands Lärcentra.

Efterfrågan på utbildade byggproduktionsledare och kvalificerad personal inom bergarbete är stor. Byggbranschens stora behov av arbetskraft beror på en stor ökning av anläggnings-, industri- och husbyggnationer. Gruvnäringen är också inne i en stark utvecklingsfas med ökade investeringar i både befintliga och nya gruvor. Samtidigt sker det en generationsväxling i båda branscherna.

Jessica Forsén, personalchef på NCC Construction Sverige AB, sitter med i ledningsgruppen som tagit fram utbildningen för byggproduktionsledare. Efter 76 veckors slutförd utbildning kan man arbeta som biträdande arbetsledare, mätningstekniker och arbetsledare. Därefter kan man växa i sin roll och med mer praktisk erfarenhet finns möjligheten att gå vidare som platschef.

— Det är en bred utbildning där eleverna inriktar sig mot husbyggnad, mark och anläggning. Det behövs fler med den här typen av kompetens i Gällivare och övriga Malmfälten. Vår förhoppning är att det leder till en ny grupp yrkesverksamma inom byggbranschen. Just nu är det många som pendlar in men det behövs även folk på orten som kan vara med och utveckla samhället, förklarar Jessica.

Bergteknikutbildningen vänder sig till dem som vill utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter inom gruvnäringen. Efter 40 veckors utbildning kan man arbeta med bergarbete, planeringsarbete, arbetsledning och arbetsmiljöarbete.

Petra arbetar nu som dispatcher i Aitikgruvan, Boliden.

Efter elva år inom handeln tog Petra Olofsson steget att söka Lapplands Lärcentras bergarbetarutbildning. Personlig utveckling och en törst efter ny kunskap var de största drivkrafterna och idag är hon glad att hon vågade satsa på något helt nytt. I maj 2011 blev hon klar med sina studier och redan i november fick hon en tillsvidareanställning hos Boliden. Nu arbetar hon som dispatcher (koordinator) i Aitikgruvan några kilometer söder om Gällivare.

— En stor del av vår praktik var förlagd i Aitik och efter utbildningen sökte jag sommarvikariat där och fortsatte sedan att vikariera under hösten. Men att det skulle leda till en tillsvidareanställning så här fort hade jag aldrig vågat drömma om, avslutar Petra.

De nya yrkeshögskoleutbildningarna startar under augusti 2012 och sista ansökningsdag är 15 maj.

Läs mer på: www.lapplands.se

Foto: Daniel Olausson, Media Tales