Företagsbron hjälper småföretag att hitta till LTU

Småföretag behöver ibland hjälp med resurser och produktutveckling. Luleå tekniska universitet (LTU) har de resurserna. Företagsbron hjälper de båda att hitta varandra. Det långsiktiga målet är att både förbättra förutsättningarna för småföretagarverksamhet i Norrbotten samt att kompetenser i form av studenter och forskning stannar i länet. Gällivareföretaget Gema Industri AB fick stor användning av EISLAB på LTU när det utvecklade ett nytt övervakningssystem.

Centek som ägs av LTU har sedan länge arbetat med företag på olika sätt och har gott renommé i länet. Genom Företagsbron vill man nu göra det ännu enklare för småföretagen att hitta rätt. Conny Hökfors och Lars-Åke Isaksson besöker kommuner i Norrbotten för att nå ut med information om verksamheten.

— Luleå tekniska universitet är en stor organisation och det kan vara svårt för småföretagare veta vart man ska vända sig med frågor. Många vet inte heller att denna möjlighet finns, säger Conny.

Företagsbron startades upp i april 2011 för att öka samarbetet mellan regionens småföretag och LTU. Utgångspunkten för verksamheten är småföretagens utvecklingsbehov och samverkan sker med regionens alla kommuner för att nå ut med budskapet.

— Vi har nyligen varit i Gällivare och pratat med näringslivsbolaget Expandum samt berättat om möjligheterna på ett "Frukost Snack". Småföretag i Gällivare som är intresserade kan ta kontakt direkt med oss eller via Expandum, säger Lars-Åke.

Företagsbron kan hjälpa företagen att hitta en samarbetspartner på LTU inom en mängd områden som exempelvis marknadsföring, produktionsteknik, logistik, hälsovetenskap m.m. Samarbetet kan vara i form av studentprojekt eller examensarbeten men även forskningsinsatser kan komma ifråga vilket innebär allt från att LTU kan agera bollplank till uppdragsforskning. Här sker en individuell uppgörelse mellan företaget och LTU om hur samarbetet ska se ut.

Gällivareföretaget Gema Industri som är en mekanisk verkstad behövde ny kompetens när de utvecklade ett nytt övervakningssystem. Då fanns inte Företagsbron men man lyckades få kontakt med EISLAB på LTU och inledde ett samarbete.

— Det finns mycket att vinna med att samarbeta med universitetet, i vårt fall kunde vi förena våra erfarenheter och göra en smidig elektronikenhet med vår kunskap inbyggd. På samma sätt är jag säker på att även andra företag kan hitta områden som kan få ett lyft med hjälp av universitetet, säger Erik Carlsson, marknadsansvarig på Gema Industri.

Information om Företagsbron samt kontaktuppgifter: http://www.ltu.se/ltu/for-naringslivet

Foto: Bo Pettersson, Favör Reklambyrå AB