Camilla Widing är organisationskonsult samt beteendevetare och har arbetat med organisationsutveckling i privat och offentlig sektor sedan början av 2000-talet.

Företag höjer kompetensen

I november fick Gällivareföretag möjlighet att genom Företagarna i Norrbottens kompetensutvecklingsprojekt gå en grundläggande ledarutbildning under fyra dagar, och snart är det dags för en till omgång.

— Responsen var oerhört positiv efter den förra, säger Camilla Widing, organisationskonsult på Ledarcentrum som anlitats för att hålla i utbildningarna lokalt.

Det är inte alltid lätt att veta hur man skapar effektiva, kreativa och vinnande grupper. Under fyra dagar i november fick företagare möjligheten att utveckla sitt ledarskap.

— Vi hade fokus på en rad olika områden och ett av dem var självinsikt. Det är viktigt att lära känna sig själv som ledare, säger Camilla Widing.

Efter utbildningen ska deltagarna bland annat känna sig tryggare inför sitt ledarskap. Deras nya kunskap ska öka förståelsen för organisationen och medarbetarnas behov. Camilla ser en fortsatt framtid för utbildningarna och planerar redan nästa;

— Vi har fått helt fantastisk feedback från deltagarna som säger att de har nytta av det dem lärt sig på utbildningen, i sitt jobb. Det är så bra respons att vi ska hålla en till utbildning i juni 2013, det känns otroligt roligt! Då har vi visserligen inte bidragsmedel men vi hoppas att man förstår värdet av att satsa på ledarskapet och kostar på sig det.

Ett av företagen från Gällivare och Kiruna som deltog i utbildningen i november var Lakkapää.

— Jag har varit på många ledarskapsutbildningar men den här var mycket varierande och jag tyckte det var bra. Man fick med sig konkreta verktyg och även om vi i gruppen hade olika erfarenheter så fungerade det jättebra, säger Tomas Alamaa, Lakkapää i Gällivare.

Huvudman för kompetensutvecklingsprojektet är Företagarna i Norrbotten och det finansieras av den Europeiska Sociala Fonden, ESF. Företagarna i Norrbotten köper i sin tur tjänster av lokala utbildningsföretag för att sprida effekterna av projektet i hela länet. Ledarutbildningen i november finansierades av projektet och till 10-20 procent av de företag som deltog i utbildningen.

OM UTBILDNINGEN:

Vem är jag? Vilka är mina styrkor och vilka är mina utvecklingsområden? Att ha god självinsikt och förståelse för hur jag upplevs av andra samt hur jag samverkar med andra är en förutsättning för att kunna leda andra människor på ett bra sätt. Genom att lära sig mer om sitt eget och andras beteende blir man effektivare i sin arbetsroll och bättre på att samarbeta med andra.

Kommunikation
Kommunikation är centralt i en ledarutbildning och här ingår flera olika områden. Man pratar om de mest grundläggande kommunikationsteorierna och deltagarna får genom övningar och praktiska exempel själva upptäcka hur svårt det kan vara med kommunikation, vilka fallgropar som finns och hur viktigt det är med bra kommunikation. Deltagarna får träna på att ge och ta emot feedback som är utvecklande för dem själva och deras medarbetare.

Konflikthantering: Från konflikt till surdeg. När väljer vi att hantera en konflikt och hur gör man för att förebygga och lösa konflikter?

Att vara chef och ledare
Deltagarna får en inblick i chefens olika roller, de krav och förväntningar som finns på chefer samt de dubbla lojaliteter som finns gentemot företaget/arbetsgivaren och medarbetarna. Vi visar användbara strategier och förhållningssätt för att bli respekterad som chef och ledare.

I utbildningen ingår även "motivera till prestation" och "målsätta, leda och styra verksamheten".

Producerat av Favör Reklambyrå AB

Foto: Daniel Olausson/Media Tales