Fler jobb och minskad arbetslöshet

Arbetsmarknadsutsikterna för Norrbotten det kommande året ser bra ut. Arbetsförmedlingen, som genomfört en enkät bland 500 företag i länet, redovisar att den största framtidstron finns inom den privata tjänste- och varuproducerade sektorn. Gällivare, Jokkmokk och Kiruna räknar man kommer att ha den länets lägsta arbetslöshet. Arbetsmarknadsprognosen visar också på att sysselsättningen kommer att öka i länet med 1,5 procent. Det motsvarar ungefär 1500 jobb under 2010-2011.