Fler besökare till Gällivare

Visit Gellivare Laplands målmedvetna arbete med att locka fler turister till Gällivare har gett resultat. Hittills i år har försäljningen ökat med 45 % jämfört med 2010. Nu satsar föreningen vidare för att öka medlemsföretagens kompetens vilket ska resultera i att servicen till alla turister håller hög klass.

Visit Gellivare Lapland är en ekonomisk förening som ägs av 55 företag. Syftet med organisationen är att med gemensamma krafter öka medlemsföretagens omsättning och locka fler turister till Gällivare. Hittills i år har försäljningen ökat med 45 % jämfört med 2010. Och redan i mars hade föreningen överträffat 2009 års totala försäljningssiffror vilket visar att man har lyckats. Föreningen samordnar också marknadsföringen av Gällivare, ser till att medlemsföretagens kompetens ökar och att servicen till alla turister håller hög klass.

— Vi arbetar aktivt med att marknadsföra och sälja Gällivare som destination vilket har lett till fler besökare till Gällivare. När man tittar på antalet gästnätter så ökar de stadigt för Gällivare och över hela Swedish Lapland jämfört med övriga Sverige. Vi är en stark region som väcker mycket intresse utomlands, säger Maria Wallgren, VD på Visit Gellivare Lapland.

FN:s världsturistorganisation UNWTO har firat Turismens dag den 27 september sedan 1980. Syftet med dagen är att uppmärksamma turismens roll i världen, visa hur den påverkar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värden. För att uppmärksamma dagen håller turistbyrån öppet hus för att visa vad som finns att se och göra i Gällivare.

— Vi har bjudit in alla medlemsföretag som får visa upp vad Gällivare har att erbjuda. Vi har också bjudit in allmänheten och skolelever som får komma och leka med Illo och träffa Dundertomten. Besökarna kan gå en tipspromenad med chansen att vinna fina priser, säger Mathias Svalenström, Gällivare turistbyrå.

För att få ännu fler besökare till Gällivare så kommer Visit Gellivare Lapland ordna flera visningsresor under vintern. I november besöks Gällivare av japanska turoperatörer och reseagenter. Under december kommer Tysklands näst största resebyrå Der Tour med ca 560 säljare till Swedish Lapland. Ungefär 50 av dessa kommer på visningsresa till Gällivare för att ta del av Gällivares utbud och för att se över boendeanläggningar.

— I samband med Arctic Balloon Adventure i februari bjuder vi upp tyska turoperatörer och agenter. Vid samtliga av dessa visningsresor så kommer vi att hålla workshops där intresserade medlemmar själva får träffa uppköparna och presentera sitt företag, avslutar Maria.

Läs mer på: http://www.gellivarelapland.se/

Foto: Daniel Olausson