Liza Yngström, stadsplanerare, visar en modell över hur centrum kan komma att se ut.

EU-projekt skapar nya möjligheter

För att uppmärksamma Europaveckan och samtidigt visa på vilken nytta Gällivare har av EU anordnades en workshop med pågående EU-projekt. Under en eftermiddag i Norrskensgallerian medverkade och presenterade tolv av de aktiva EU-projekten sina arbeten.

EntreprenörCentrum är ett EU-projekt för idéutveckling och nyföretagande. Det ska vara enkelt för människor att få hjälp med att starta och utveckla sin företagsidé eller innovation i sin egen kommun. Därför har man lokala affärsrådgivare i Gällivare och i sju andra av Norrbottens kommuner. Mirja Andersson har flyttat till Gällivare tillsammans med sin sambo från Stockholmsområdet och är en av dem som fått hjälp med att starta upp sitt företag Fjällaktiv Lapland.

Mirja Andersson, Fjällaktiv Lapland, och Lena Åman, affärsutvecklingskonsult, EntreprenörCentrum.

— Det var väldigt skönt att ha någon att vända sig till när jag skulle starta upp mitt företag. EntreprenörCentrum har gett mig hjälp och råd på vägen, säger Mirja.

I projekt nya Gällivare som avslutas i år arbetar man nu med att hitta mål och inriktningar för de tre utvecklingsområdena Repisvaara, Centrum och Vassara älv. Det görs i s.k. utvecklingsplaner där utgångspunkten är att värna om och förstärka de kvaliteter som finns på de olika platserna.

Syftet med "Besöksmål världsarvet Laponia" är att utveckla informationsstrukturen i och kring världsarvet. Just nu förbereder man upphandlingen av ett naturrum som ska anläggas i Stora Sjöfallet där man räknar med att komma igång med byggnationen under hösten. Man ska också etablera besöksnoder på järnvägsstationen i Gällivare men också i Porjus, Jokkmokk och Kvikkjokk. Till detta kommer utställningar, informationsplatser, information efter leder, i stugor och fjällstationer och mycket mer.

Leader Polaris beviljar projektstöd som utvecklar landsbygden. Målet är att genom lokala initiativ, samarbete och nytänkande skapa hållbar social, ekonomisk och ekologisk tillväxt på landsbygden.

Ávki har drivit ett projekt som utrett förutsättningarna att etablera en samisk kvalitetsbutik där man också sett över potentiella leverantörer.

Gávpi visade upp delar ur sitt produktsortiment.

— Projektet bidrog till etableringen av den samiska hantverks- och delikatessbutiken Gávpi, säger Mattias Berglund, VD Ávki AB.

I projektet "Samisk upplevelsebaserad turism över gränsen" ser man till möjligheterna till ett framtida genomförandeprojekt för att utveckla den turistiska samverkan mellan Norge och Sverige. Här tittar man på vad man kan göra tillsammans som t.ex. gemensamma turistpaket.

Barnens lekkamrat Illo.Illo-projektet kom till för att utöka utbudet av barnaktiviteter i Gällivare. Marina Keinström, projektledare, berättar att förhoppningen är att Illo förankras på ett bra sätt under projekttiden.

— Vi har en mängd olika aktiviteter med Illo bl.a. med Medborgarskolan och ABF. Under sommaren kommer vi att ha olika teman på Hembygdsområdet, rytmik och dans, barnzumba och en målar- och pysselskola, säger Marina.

För projektet Lapland Airport Etapp 2 är visionen att flygplatsen ska vara Gällivares port till omvärlden och tillhandahålla ett enkelt och snabbt sätt att resa genom att öka kapaciteten för inrikesförbindelser och tillgodose ett ökat behov för charter. För att kunna utveckla Lapland Airport och möjliggöra trafikering av större flygplan krävs en utbyggnad av flygplatsen. I projektet ingår i korthet en förlängning av rullbanan med 690 meter till totalt 2400 meter.

Syftet med projektet LiSA är att Gällivare kommun och näringslivet samverkar och utbyter erfarenheter för att hjälpa varandra att höja kompetensen om vad som skapar långsiktigt hållbara arbetsplatser för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Gällivare kommun, näringslivet och dess medarbetare vilket leder till ett attraktivare arbetsliv och samhälle. Hittills har 350 personer deltagit i 50 olika utbildningsaktiviteter.

Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företagare och anställda inom besöksnäringen i Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala kommuner. Syftet är att stärka samverkan mellan företag i de fyra kommunerna och att besöksnäringen i regionen utvecklas. Man har genomfört kurser i bl.a. prissättning, paketering, guidning och presentationsteknik.

Projektet Norrsamverkan ska bidra till tillväxt och utveckling genom skapandet av mötesplatser för näringsliv och andra aktörer. Det kan handla om att koppla det som händer ute i företagen till forskning, examensarbeten eller utbildningsinsatser.

Same Work - Same salary är ett Comeniusprojekt som ska bidra till att öka kvaliteten i undervisningen, främja rörlighet, språkinlärning och för att stärka den europeiska dimensionen i undervisningen. Projektet handlar om gymnasiesamverkan med skolor från Belgien, England, Italien och Tyskland. Eva Martinsson, projektledare, berättar att eleverna undersöker priser och arbetsvillkor i de olika länderna och på så sätt lär de sig mycket om olika livsvillkor, utbyter erfarenheter samtidigt som det är en bra språkträning.

Foto: Daniel Olausson / Media Tales