Brobygge mellan Gällivare och Luleå tekniska universitet

Johanna Bergström-Roos från Centek, Luleå tekniska universitets näringslivsbolag, gästade näringslivets frukostmöte Snack! för att berätta om hur studenter och forskare på LTU samarbetar med näringslivet i regionen.

– Vi utgår från näringslivets behov och skapar möten med rätt personer på universitetet. Dessa möten kan bidra till gemensamma projekt och utveckling på olika sätt - allt ifrån kortare studentprojekt till examensarbeten eller mer ingående forskning.

Från och med i år har Gällivare kommun och LTU ett tätare samarbete där ett utbyte av kunskap ska ske och genom närmare kontakter ska de olika företagen i Gällivare, stora som små, vinna fördelar på LTUs kunskaper samtidigt som universitetet får chansen att lära sig mer från verkligheten ute på de olika verksamheterna.

– Vi inledde ett samarbete med LTU för flera år sedan i samband med uppstarten av samhällsomvandlingen, speciellt när det gäller området träbyggnad. I och med detta steg stärker vi vårt arbete tillsammans.  Nu handlar det om att Gällivares företag ska få chansen att dra nytta av de kunskaper som universitet erbjuder, säger Ulf Hansson, utvecklingschef Gällivare kommun.

Inom kort ska Gällivare kommun ha ett fysiskt kontor inne i kommunhuset där LTUs kontakt kan ta emot för möten och besök. Allt för att öka närheten mellan de olika parterna.

– Målet med ett tätare samarbete med LTU är att företagen i kommunen ska öka sin konkurrenskraft och växa ännu mer, speciellt viktigt eftersom vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling, säger Ulf Hansson.

Producerad av: Favör Reklambyrå

Foto: Daniel Olausson/ Media Tales