Boliden och gymnasiet i samarbete

I höst startar en helt ny gymnasieprofil för eleverna vid Välkommaskolan i Gällivare kommun. Bolidenprofilen är ett högskoleförberedande samarbete mellan Lapplands gymnasium och Boliden och första året är det sammanlagt sex elever från de tre olika programmen som väljs ut.
— Det är viktigt med ett bra samarbete mellan skola och näringsliv, säger Lars Gabrielsson, rektor Välkommaskolan.

Två elever vid varje årskurs som söker till teknik-, industritekniska- eller el- och energiprogrammet ska få chans att gå sina basutbildningar med Bolidenprofil.

— Vi ser ett ökat rekryteringsbehov inom de närmaste fem till tio åren vad det gäller främst elektriker, mekaniker och många olika slags tekniker och ingenjörer. Därför har vi valt att koppla ihop oss med just dessa tre program. Vi har innan jul varit ute i skolorna i kommunen och träffat ungdomar i årskurs nio och upplever ett stort intresse för programmet och vår profil, säger Lage Fagerlönn, personalchef Boliden Aitik.

Uttagningarna till Bolidenprofilen sker utifrån de ansökningar som kommer in och baseras på grundskolebetygen. Eleverna som får chansen att gå Bolidenprofilen ska utöver sina befintliga utbildningsblock i programmen även få möjlighet till inriktade kurser, arbetsplatsförlagd undervisning, möjlighet till projektarbeten samt förtur till sommarjobb inom Boliden.

— Det unika för Bolidenprofilen är bland annat att eleverna inom teknikprogrammet ska få möjlighet att "skugga" en ingenjör, det vill säga följa med och lära sig mer om hur en ingenjör arbetar. Efter teknikprogrammet har eleverna högskolebehörighet och vi siktar på att skapa ett fyraårigt program i framtiden, säger Ingela Blomstam, rektor för Teknikprogrammet vid Välkommaskolan.

Ungefär 25 procent av de anställda vid Bolidens Aitikgruva i Gällivare är kvinnor, vilket är högt när man jämför inom gruvsektorn. Däremot finns det väldigt få kvinnliga elektriker och mekaniker vid Aitik vilket gör att Boliden hoppas på att även många tjejer söker till Bolidenprofilen.

— Boliden har i många år samarbetat med skolor på alla nivåer men den här typen av profil är helt unik för oss i Sverige. För Gällivares del ser vi det som ett gott exempel att öka chanserna till att samhällets unga vuxna stannar kvar efter sin utbildning. En fot in i Boliden och en nyttig språngbräda ut i samhället och arbetslivet på orten, säger Mats Pettersson, personaldirektör Boliden Gruvor.

Den 15 februari går ansökningstiden ut för Bolidenprofilen som startar hösten 2013. Inom Bolidenkoncernen finns mer än 200 olika yrkesgrupper så förutsättningarna till anställningar finns även för dem som inte väljer några av de program som är kopplade till profilen. Aitik är Sveriges största koppargruva med 600 anställda och det tillkommer 200 anställda i olika entreprenörföretag.

— Det känns oerhört positivt att Lapplands gymnasium och Boliden bestämt sig för att arbeta ihop, speciellt eftersom Malmfälten har den gynnsamma utveckling inom gruvindustrin som vi har. Det här är en viktig utveckling för elever, lärare och näringslivet, säger Lars Gabrielsson, rektor Välkommaskolan.

Producerat av Favör Reklambyrå AB

Foto: Daniel Olausson/Media Tales