Boliden höll årsstämma i Aitik

Sedan 2007 har Boliden hållit sina årsstämmor ute på sina verksamhetsorter vilket har varit väldigt populärt hos aktieägarna. I år höll Boliden sin årsstämma i Aitik.

Några av aktieägarna bjöds på guidad tur innan årsstämman. Olle Baltzari, ansvarig för besökare, och Thomas Sjöström, driftingenjör, båda från Aitikanställda, berättade om verksamheten. Aitik är ett 3 km långt och 420 meter djupt koppardagbrott. Malmen innehåller låga halter av koppar, guld och silver. Den nyligt genomförda expansionen förlänger gruvans livslängd till år 2030. Aitik har över 500 anställda och är Gällivare kommuns största privata arbetsgivare.

— Malmen lastas av grävmaskiner som tar 80 ton i en skopa och truckarna rymmer 320 ton malm, berättar Olle som vant svarade på alla detaljfrågor gruppen hade.

Boliden har satsat ca 6 miljarder kronor i Aitik vilket bland annat innebär att man har fått ett nytt modernt anrikningsverk med fördubblad kapacitet från 18 till 36 miljoner ton malm. Per Turdell, Gällivare, som deltog i den guidade turen tyckte att det var ett bra tillfälle att se vad som blev av satsningen Aitik 36. Anders Franzén som rest till årsstämman från Kista har själv arbetat i Boliden en gång i tiden och ville fördjupa sig i vad som händer inom bolaget idag.

— Det är fascinerande att man kan på ett lönsamt sätt kan bedriva verksamheten med tanke på hur låga halter av de ädla metallerna som faktiskt finns, säger Anders.

Under årsstämman berättade Anders Ullberg, styrelseordförande, om en rad satsningar som har gjorts och ska göras. Kopparsmältverket Rönnskär är redan idag en av världens största återvinnare av elektronikskrot. Boliden investerar nu 1,3 miljarder kronor för att öka kapaciteten för hantering av elektronikskrot från 45 000 ton till 120 000 ton per år. Vidare berättade Ullberg om att Boliden investerar 475 miljoner kronor i gruvan Kankberg i Bolidenområdet, där en guld- tellurmineralisering ska brytas. Gruvan kommer att vara i full produktion i slutet av 2015 och beräknas pågå minst till år 2020. Man ska också expandera gruvan i Garpenberg och investerar 3,9 miljarder kronor i en utbyggnad av gruvan i Dalarna.

Lennart Evrell, VD och koncernchef, tog sedan vid och sammanfattade 2010 som ett spännande år där invigningen av Aitiksatsningen var en viktig händelse. Vidare berättade han att efterfrågan på zink och koppar är över tidigare toppar och fortsätter uppåt vilket är oerhört positivt för bolaget. Han berättade också bl.a. att satsningen för att hantera elektronikskrot har en stor koppling till det miljöarbete som Boliden bedriver.

Översikt på lokalen där årsstämman hölls.

Sole Event stod för arrangemanget och säkrade för en trevlig vistelse och ordnade med allt från att servera mat till de dryga 200 gästerna, bygge av stämmolokal och ordnade med guidade turer.

— Vi har full tillit till de lokala arrangörerna Sole Event som med sitt professionella men enkla och raka sätt imponerar, avslutar Helena Örnberg, informationschef för affärsområdet gruvor i Boliden.