Bas G:s nytillträdda VD tar sikte på stora uppdrag

14 av Gällivares industri- och bygg/entreprenadföretag har gått samman för att starta upp ett gemensamt bolag, bas G som syftar till att stärka Gällivareföretagens konkurrenskraft genom samverkan. Bolaget har nu tillsatt Johanna Darehed som VD. Hon ska i ett första steg jobba fram bolagets policies och riktlinjer tillsammans med ägarföretagen.

14 lokala företag har bildat ett gemensamt bolag, bas G, så att de tillsammans ska kunna lämna anbud på stora komplexa upphandlingar. Bas G syftar till att stärka Gällivareföretagens konkurrenskraft genom samverkan. Tillsammans har de en stor bredd på sin kunskap och erfarenhet. De kommer från olika företag inom industri- och bygg/entreprenadbranschen som har sin bas och verkar i Gällivare.

— Intresset är stort och viljan är god. Vi har redan nu en bra plattform att bygga vidare på. Det handlar om 14 rutinerade företagare som sitter på en oerhörd kompetens, säger Johanna Darehed, nybliven VD för bas G.

Idén till bas G föddes under ett av Företagsbolagets branschråd för industri- och bygg/entreprenadföretag. Erfarenheten för många av medlemsföretagen är att de ofta får se sig som andra- eller tredjehands leverantörer där andra stora företag tar hem totalentreprenaden. Nu vill man genom satsningen med bas G ta tillbaka sin hemmamarknad i större utsträckning. Med en större organisation och bredare kunskap kan man nu lämna anbud för stora projekt och upphandlingar och arbeta direkt mot uppdragsgivarna. Men bas G ska också fungera som en bredare underleverantör till stora företag.

Bas G startades som ett projekt under ledning av Företagsbolaget som också medfinansierat uppstarten tillsammans med de ingående företagen. Projektet har också fått stöd av Gällivare kommun och Sparbanken Nord för att dra igång verksamheten med utgångspunkten att Gällivares näringsliv gynnas på sikt när företagens konkurrenskraft ökar.

Framöver ska bas G kunna ta in fler företag, kravet är att de har sin huvudsakliga verksamhet och marknad i Gällivare. Tanken är också att bas G ska kunna ta företagen till marknader utanför Gällivare, när konjunkturläget ser annorlunda ut än idag, för stora komplexa jobb som de enskilt inte mäktar med.

För mer information kontakta Johanna Darehed, VD bas G, på johanna@basg.se alt. 070-348 32 50.

Foto: Daniel Olausson