Mattias Berglund, VD på Ávki.

Ávki fick uppdraget att skapa event över hela Sápmi

Ávki tog hem Sametingets uppdrag att stärka tillväxten bland samiska företag och skapa fler jobb i Sápmi. Nu ska projektet ”Vallje kreativt med mat” skapa attraktiva mötesplatser, event och information för branschaktörer och deras målgrupper. Start blir i Staare/Östersund under jubileumsveckan.

Genom projektet ”Vallje kreativt med mat” ska landsbygdens företag stärkas och bli mer framgångsrika. Projektet har koppling till Staare 2018, fokus ligger på samisk mat och primärproducenter, men även företag inom kulturella och kreativa näringar ingår i målgruppen.

Under 2018 ska en tillfällig företagsby skapas, popup-event genomföras runt om i Sápmi och samarbeten mellan samiska kockar och restauranger initieras. För att inte uppfinna hjulet på nytt och för att nå ut i rätt led finns ett samarbete med Slow Food Sápmi, branschorganisation för samisk mat och Gaaltije som organiserar firandet av jubileumsåret Staare 2018. 

Den första aktiviteten blir under festivalveckan vid samernas nationaldag 6 februari i Staare då minnet av det första samiska landsmötet på svenska sidan av Sápmi firas.
- Det steg vi tar nu innebär att vi arbetar för hela Sápmi. De senaste åren har vi arbetat innovativt med kulturella och kreativa näringar. Det är roligt att vi får möjlighet att fokusera tydligare på maten och att vi når ut längre geografiskt. Vi ser fram emot nya samarbeten, säger Mattias Berglund, VD på Ávki.

Läs hela pressmeddelandet från Ávki