Daniel Bergius är nybliven sektionschef för lastning och transport i Aitikgruvan, Boliden AB.

Attraktiva arbetstillfällen i expansiva Gällivare

Med gruvnäringen som motor expanderar näringslivet i Gällivare och efterfrågan på kvalificerad personal är stor. En ökning av anläggnings-, industri-, och husbyggnationer och nyetableringar inom handeln leder också till stora behov av arbetskraft. Samtidigt sker en generationsväxling i många branscher. Det föds också fler barn i kommunen och för att säkra återväxten av barnmorskor har landstinget inlett en rekryteringskampanj.

Patrik Eslund och Magnus Röjlind har efter många år inom processindustrin gått samman och startat ER Consult i Gällivare AB. Tillsammans arbetar de med tekniska konsulttjänster, projektledning, drifttagning, byggledning och konstruktion. Bolaget är lokalt förankrat men deras kompetens efterfrågas i hela landet.

— Just nu har vi 100 % beläggning så vi behöver förstärkning, främst inom elkonstruktion. Vi söker någon som vill ta steget från elektriker till konstruktör. Har man ambitioner att utvecklas till nästa nivå så kan vi erbjuda den möjligheten till rätt person, förklarar Patrik.

— Vi tittar mer på personlig lämplighet än akademisk bakgrund. Vi söker en flexibel tekniker med elbakgrund och självklart ska man ha ett brinnande teknikintresse. Vi lever i ett samhälle i förändring och att få vara med att forma det är unikt. Tänk dig att kunna säga att jag var med och byggde det nya Gällivare, det är en möjlighet som inte erbjuds på många andra ställen, säger Magnus.

För tre år sedan tog Daniel Bergius initiativet att flytta från Göteborg till Gällivare där sambon har sitt ursprung. Efter att bl.a. ha veckopendlat till Narvik under en tid sökte han sig till gruvnäringen för att få en trygghet och kontinuitet på orten där familjen nu är bofast.

— Jag har nyligen fått anställning i Aitikgruvan, Boliden AB, där jag är sektionschef för lastning och transport. Det nya arbetet handlar mycket om att strukturera, standardisera, följa upp och effektivisera med stort fokus på arbetsmiljön, förklarar Daniel.

Förutom att Gällivare erbjuder en tryggare uppväxt för parets två barn så tycker Daniel att närheten till naturen och de tydliga årstidsskiftningarna är en bonus för hela familjen.

— Det är mycket positivt som har kommit med vår flytt till Gällivare. Jag gillar mentaliteten här uppe, här slipper man boka tid för att hälsa på någon. Generellt så får man snabbt en bra kontakt med nya människor, säger Daniel.

Det föds fler barn i Gällivare samtidigt som det är en brist på barnmorskor i hela Malmfälten. Norrbottens Läns Landsting har just nu en rekryteringskampanj där man i första hand riktar sig till sjuksköterskor på orten som vill vidareutbilda sig till barnmorskor. Men de vänder sig också till de som bor på andra orter och som kan tänka sig att flytta till Gällivare.

— Vi ser från fall till fall hur vi kan hjälpa de som vill vidareutbilda sig, det kan handla om utbildningsbidrag eller att vi bistår med läromedel och de som är intresserade kan kontakta oss för vägledning. Som barnmorska på förlossningsavdelningen eller BB är du med i det ögonblick då en ny Norrbottning föds, avslutar Hillevi Isacsson-Ydfjärd, enhetschef på Gällivare sjukhus.

Läs mer på: www.erconsult.nu, www.boliden.com/sv/ och www.nll.se/barnmorska.

Mer om lediga tjänster: www.platsbanken.se och www.gellivare.se.

Foto: Daniel Olausson / Media Tales