Anmäl dig till Upphandlingsdagen 2012

Den 3 april anordnas Upphandlingsdagen som är en utbildningsdag för näringslivet och upphandlare i Gällivare. Syftet är att företagen och kommunen ska utbyta tips, idéer och erfarenheter. Dessutom får företagen utbildning i offentlig upphandling för att stärka sin konkurrenskraft på området.

Upphandlingsdagen är ett samarbete mellan Företagsbolaget, Norrbottens Handelskammare, Gällivare kommun samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

— Vi vill att de lokala företagen ska bli bättre på att lämna in anbud och många företagare är intresserade av en bättre dialog med kommunens inköpsavdelning. Det är dessutom bra med en ökad förståelse och kunskap kring upphandlingar och inlämnande av anbud, säger Nina Eriksson på Företagsbolaget.

Anbud Norrbotten är ett projekt som drivs av Norrbottens Handelskammare och i år har fyra kommuner valts ut för en heldag om offentlig upphandling. Gällivare kommun är en av de utvalda och Christian Sundvall, upphandlingsansvarig, ser mycket positivt på dialogmötet och hoppas det ska leda till fler inlämnade anbud med god möjlighet att gå vidare i processen.

— Upphandlingsdagen är ett utmärkt tillfälle för oss att få ta del av företagens erfarenheter och kunskap, något som vi kommer få nytta av i vårt fortsatta arbete. Vi arbetar fortlöpande med att formulera bättre förfrågningsunderlag. För oss på inköpsavdelningen är det därför viktigt att tidigt få in synpunkter vi kan ta med i kommande upphandlingar.

Kommunens centrala inköpsfunktion är en resurs för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Avdelningen samordnar och handlägger upphandlingar till kommunens verksamheter och bolag och upprättar avtal. Avdelningen fungerar även som rådgivande till hela den kommunala verksamheten i inköpsfrågor. Upphandlingarna utförs i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Enligt LOU skall all upphandling grundas på affärsmässighet vilket bl.a. innebär att konkurrens eftersträvas och objektivitet mot anbudsgivare iakttas.

— Mitt råd till alla företagare är att komma med frågor tidigt i upphandlingsprocessen, så att inte små misstag medför att anbud faller bort helt i onödan, avslutar Christian.

Efter upphandlingsdagen kommer de företag som önskar få hjälp av projektet att upprätta individuella handlingsplaner. Detta som grund för att öka intresset från företagen att lämna anbud, samt för att öka kvalitén i framtida anbud.

Hämta inbjudan för upphandlingsdagen.

Senast den 28 mars behöver vi din anmälan till nina@foretagsbolaget.se.

Du kan delta under hela dagen, eller ansluta till dialogmötet kl 16:30.

Allt är kostnadsfritt!

Läs mer på: Företagsbolaget, Gällivare Kommun upphandlingar samt Norrbottenshandelskammare

Foto: Peter Palmqvist / Favör Reklambyrå AB