40-års jubilar som flyger högt

I maj firar Gällivare flygplats, Lapland Airport, 40-års jubileum. Flygplatsen har utvecklats genom åren och ett av de senaste projekten är en ny hangarbyggnad samt flygplansplatta för större plan.

Redan på 40-talet byggdes den första landningsbanan i Gällivare av militären men 1971 stod den första terminalbyggnaden klar på Gällivare flygplats. Då började man med passagerarflyg och flygplatsen invigdes.

Kring skiftet av 80- och 90-talet hade man som mest cirka 80 000 passagerare per år och terminalbyggnaden byggdes ut och landningsbanan förlängdes för att anpassas till behovet man då hade. Under åren som följde hade man inte samma tryck av passagerare vilket berodde på avregleringen av flyget som genomfördes i mitten på 90-talet. För Gällivares del innebar det en minskning av utbudet med färre turer och mindre flygplan. Under 2007 såg man en ökning igen vilket indikerade ett behov av fler och större flygplan. Förra året invigde man en ny hangarbyggnad samt en större flygplansplatta som ett led i utvecklingen. Nu är man under planeringsstadiet för en förlängning av landningsbanan med ca 700 meter till 2400 meter. Det arbetet beräknas vara klart under 2012.

— Vi vill göra dessa satsningar för att utveckla privatresandet samt turistnäringen. I en förlängning ser vi en möjlighet för direktflyg utifrån Europa, säger Michael Gustafsson, flygplatschef på Lapland Airport.

Trafikverket upphandlar nu för ny statlig trafik för en period på fyra år bl.a. på sträckan Gällivare-Arlanda. Anbudstiden gick nyligen ut så framåt sommaren kommer det att står klart vem som kommer att trafikera sträckan nästa avtalsperiod.

Den 21 maj firar Gällivare flygplats 40 år, det kommer att bli en rad roliga händelser då man bl.a. får chansen att se JAS 39 Gripen, helikopterflyg, F21, ultralätta flygplan, Flygklubben Nordvingen och Air Ambulance. Man får också tillfället att besöka flygledartornet samt den nya hangaren.