Vintercaféer 2018

Utvecklingsenheten söker drivna personer som vill etablera ett fjärde vintercafé vårvinter 2018.

Under 2017 etablerades tre caféer och hade drygt 1700 besökare. Hakkas bygdegårdsförening, Moskojärvi Hembygdsförening och IKLEJ gjorde ett fantastiskt jobb och serverade underbart gott fika och lättare luncher. Gällivare kommun ser att vintercaféerna har potential och har därför beslutat att fortsätta med investeringar till verksamheterna. Detta för att skapa attraktiva bygder genom att bidra till utveckling av vinterturism, skapa mötesplatser, förbättra infrastrukturen för skoter samt att förbättra samarbete mellan bygder och företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här vill vi att ni gör:

Etablera café för vinteraktiva människor (skoter, barnfamilj, skidåkare etc) i ytterligare en av kommunens bygder, i anslutning till skoter/skidled.

Lokalen ska ha café- eller restaurangkaraktär, acceptabel säkerhetstandard och vara familjevänligt. Ni ska erbjuda försäljning av varm och kall dryck, smörgåsar, kaffebröd och lättare lunchservering. Ni får gärna sälja andra produkter och/eller genomföra aktiviteter i samband med caféverksamheten. När ni serverar mat måste ni följa gällande krav på livsmedelshantering. Utvecklingsenheten hjälper er med kontakter till Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.

Ni ska efter säsong redovisa - antal besökare, intäkter, kostnader etc. Ni ska utvärdera tillsammans med de andra caféerna och utvecklingsenheten förbättringsidé, vad gick bra, vad som gick mindre bra, hur kan man gestalta fortsatt verksamhet föratt uppnå framgång?

När:
Från mitten av februari till mitten av april. Ni ska ha öppet minst 6 helger (lör/sön) och totalt minst 60 timmar under perioden. Utvecklingsenheten och caféerna kommer gemensamt överrens om öppettider.

Det här är vår investering:
Gällivare kommun investerar 20 000 kronor/café samt marknadsföring via Gällivare FaceBook, Instagram, webb, Kometen och radio.

Ansökan:
- Motivera hur du uppfyller ovanstående krav samt beskriv era visioner för verksamheten, exempelvis planer på aktiviteter, utbud och om lokalen ligger i anslutning till skoter- och skidspår m.m. 
- Skicka ansökan till emma.wallin@gallivare.se senast den 22 januari. 

Bedömning av intressenter:
- Uppfyller ovanstående beskrivning. 
- Vi bedömer också intressenters långsiktighet.
- Svar till intressenter informeras veckan efter deadline för ansökan.


Obligatorisk närvaro på uppstartsmöte i början av februari.

Varmt välkommen med ansökan om att bli det fjärde vintercaféet!