Nya glasögon – ny kunskap

För att kunna utvärdera och utveckla arbetsprocessen i projektet har vi anlitat en extern aktör genom direktupphandling. Sigmar valdes för deras kreativa idéer, deras passion och deras tidigare uppdrag som har sitt fokus på dialog och förankring i landsbygd. Sigmar är en metodbyrå bestående av Hanna, Signe och Sebastian, de är kunniga inom projektledning, processutveckling, grafisk design och rörlig bild. Med sina skarpa sinnen kommer de att ge input i arbetsprocessen och dokumentera vad vi gör i projektet, detta för att vi ständigt ska bli bättre under projektets gång. De kommer också sammanställa de olika bitarna i projektet, saker som gått bra och mindre bra, för att i slutet presentera en handbok i hur en servicepunkt blir till. Handboken bidrar till att sprida och dela de erfarenheter och kunskaper vi har samlat på oss under projektperioden.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans!

Mer information om Sigmar hittar du här!