Dokkasbygden

I Dokkasbygden ligger i kommunens östra del och här hittar vi bland annat byarna Leipojärvi, Mettä-Dokkas, Dokkas, Nilivaara och Vettasjärvi. 

Bygden har ca 885 invånare och 61 företag, mest inriktade på skogsförvaltning, men även företagstjänster och renskötsel. Dokkasbarnen går på EMMA-skolan i Mettä Dokkas, som ni ser en bild på nedan. I Dokkasbygden finns det flera aktiva föreningar som driver utvecklingen framåt. En av dem är Nilivaara fritids- och friskvårdsförening, och på deras hemsida och på facebook kan du läsa mer om vad som händer i Nilivaara.

 

 

Läs Dokkasbygdens Lokala Utvecklingsplan på länken nedan:

Lokal utvecklingsplan för Dokkasbygden.pdf

Översiktsplan - kommunal mark Dokkas och Leiopjärvibygden