Frågor och svar om fiberutbyggnaden

Nedan har vi samlat regelbundet återkommande frågor som vi besvarat.

Arbete under semester

Arbetet har påbörjats på vårt område men vi har inte skrivit på markavtalet och är bortresta. Kommer vi bli utan fiber?

Arbetena pågår under någon månads tid. Om ett markavtal ännu inte hunnit nå entreprenören när arbetet för fastigheten är tänkt att påbörjas så är det ingen panik. Entreprenören gräver fram till tomtgräns och tar sen tomtschakt för er fastighet i ett senare skede innan arbetena avslutas i det berörda området.

Kommunen är väldigt angelägna att alla som bor i de berörda områdena skaffar fiber. Har vi inte fått in ert markavtal söker vi kontakt med er. Endast om ni själva väljer att aktivt, tacka nej, kommer ni bli utan.

Har vi inte fått ett svar tar vi kontakt med berörda fastighetsägare för underskrift på markavtalet eller ett aktivt nej.

Områden

När kommer ni att bygga ut till mitt område?

Under rubrikerna Tätorterna och Landsbygden finns grova utbyggnadsplaner som ger en indikation på när de olika områdena byggs ut. Vi vet att bredbandsanslutningar via ADSL är minst sagt bristfällig på ett flertal områden och det är också en av punkterna vi tar hänsyn till vid prioritering av områden.

Varför får mina grannar fiber men inte jag?

I vissa områden i tätorten är det redan idag utbyggt fiber från Telia. Det är då Telia som ni ska vända er till gällande anslutning av er fastighet.

Vad har ni byggt under 2016?

Under 2016 har vi förberett för fiberanslutningar på Forsvallen och den del av Björkmansheden där arbete med gator och VA har pågått. Dessa anslutningar räknar vi med att färdigställa under 2017. 

På landsbygden har samförläggningar med Vattenfall fortsatt i Ullatti och nya arbeten påbörjats i Markitta, Kronsågen och på norra sidan av Vassaraträsket.

Vad händer på Karhakkaområdet där ni har förberett för fiberanslutningar?

I samband med de upprustningar av övrig kommunal infrastruktur som påbörjades 2015, har kommunen lagt ner kanalisation för fiber fram till tomtgräns på alla fastigheter.

Den ursprungliga planen var att färdigställa anslutningarna under 2016, men vi har väntat på att de befintliga entreprenaderna ska avslutas och att vi ska få in nödvändig dokumentation. Detta har vi fått först i slutet på augusti och har därför inte haft möjlighet att göra klart området som planerat. Dessa anslutningar räknar vi istället med att färdigställa under 2017.

Hur går det till? Vad kommer att hända?

Fiberanslutningarna görs i tre steg:

  1. Markarbeten – Ett rör grävs ner från ett fördelningsskåp på området fram till alla fastigheter. Röret avslutas i en fasadbox på utsidan av huset.
  2. Fiberarbeten – En fiberkabel blåses ut i röret, från fördelningsskåp fram till fasadbox. Från fasadboxen dras en fiberkabel fram till en konverter som installeras inne i huset.
  3. Aktivering av anslutning – De färdiga anslutningarna aktiveras i stadsnätets centrala system.

När börjar de gräva på min tomt? Vart kommer anslutningen att gå?

Vi kan inte med säkerhet säga när en enskild fastighet får fiber grävt fram till husfasaden. Vissa har fått avtal med färdiga kartor på förhand och andra blir kontaktade per telefon och dörrknackning. Hur ni blir kontaktade beror på vilken entreprenör som arbetar på ert område. Då kommer de även se över vart det är lämpligt att gräva på er fastighet.

Avgifter/Avtal

Vad ingår i anslutningsavgiften?

I anslutningsavgiften ingår en komplett fiberanslutning, inklusive schaktning fram till hus/byggnad samt installation av aktiv utrustning.

Hur ser avtalet ut som man ska underteckna?

Så här

Tjänster

Kommer nätet att vara ett öppet nät där man själv fritt kan välja tjänsteleverantör?

Ja, Gällivare kommuns stadsnät kommer att vara öppet, vilket innebär att alla tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster på lika villkor. Du kan fritt välja mellan de tjänsteleverantörer som säljer sina tjänster (internet, telefoni, tv) via kommunens nät.

Fastigheten

Kan jag ansluta mitt fritidshus till stadsnätet?

Ja, det kommer att vara möjligt om fritidshuset ligger i ett område som byggs ut. Det är viktigt att påpeka att anslutningsavgiften på 2 000 kr gäller för hushåll, det vill säga där det bor någon permanent. Vilka anslutningsavgifter som kommer att gälla för fritidshus är inte bestämt.

Får jag välja vart i huset fibern dras in?

Fibern dras från tomtgränsen till närmaste fasaden i anslutning till varmställd boyta (ej våtrum, kök eller garage).

Hur djupt gräver ni? Hur ser boxen ut?

Mikroröret som fibern ligger i är 14 mm i diameter och grävs ner 30-40 cm under markytan. Vid fasad går mikroröret upp genom ett skyddsrör och ansluter till fasadboxen som monteras ca 1 meter ovan marken från fasadboxen borras ett hål som ansluter till en konverter på insidan. Till konvertern ansluts sen dator, TV, telefoner m.m.

Figurtext: Illustration på slangen, fasadboxen och konvertern (mediaomvandlaren) är placerade på fastighet.

Fasadbox öppen

Figurtext: Öppen fasadpox

 

Fasadbox

Figurtext: Fasadbox stängd

Fiberkonverter, mediaomvandlare, CPE ICOTERA i5801

Figurtext: Framsidan av mediaomvandlaren

Fiberkonverter, mediaomvandlare, CPE ICOTERA i5801

Figurtext: Till mediaomvandlaren kan du ansluta datorer, nätverksutrustning, telefoner och TV.

 

Andra frågor

Om du har frågor så kan du skicka epost till oss på adresserna som finns här på hemsidan eller till brevlådan bredband@gallivare.se som bevakas av oss i projektet. Vill du hellre ringa så ring gärna via växeln och fråga efter någon i fiberprojektet. Oftast är någon av oss tillgänglig för att ta emot samtal eller också lämnar vi hänvisning om när vi är tillbaka.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post