Utbyggnadsplan

Kartbild 2018 2019 radio

 

Områden att färdigställa 2017

Ett antal områden i tätorterna har vid samförläggningar förberetts för anslutning till kommunens fibernät. Det gäller Karhakkaområdet, Forsvallen, en del av Björkmansheden, norra sidan av Vassaraträsket samt det nya villaområdet Solbacken och det nya industriområdet norr om Vuoskonjärvivägen.

Utbyggnad 2017/2018

Den del av Björkmansheden som ännu inte är påbörjad, byggs ut i samband med de infrastrukturupprustningar som Service- och Teknikförvaltningen genomför.

På Apelqvistheden, Folkets Park-området och stora delar av Mellanområdet har data- och telenätet idag stora brister, vilket enligt kommunens bredbandsstrategi ska prioriteras. På industriområdet vid Vuoskonjärvivägen/Cellulosavägen har näringslivet behov av bredband för sin verksamhet och sin utveckling, även detta är ett prioriterat område enligt kommunens bredbandsstrategi.

Utbyggnad 2018/2019

I Koskullskulle och Östra Malmberget planeras samförläggning i samband med infrastrukturarbeten som utförs av Service- och Teknikförvaltningen och på södra sidan av Vassaraträsket planeras samförläggning med Vattenfall. Vid anläggande av de nya bostadsområdena på Repisvaara kommer fastigheterna att förberedas med fiberkanalisation fram till tomtgräns. 

Utbyggnad 2018/2019 – Radiolänk

För de fastigheter i Malmberget som berörs av samhällsomvandlingen i etapp två, tre och fyra ska möjligheten till en stadsnätsuppkoppling via radiolänk undersökas.  


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post