Utbyggnadsplan

OBS! Klicka på kartorna för större bild

Bildtext: Övre bilden visar mellanområdet och den nedre bilden visar centrala Gällivare.

Just nu pågår arbete med installation och konfiguration av de centrala system som behövs för att koppla ihop slutkunder med tjänsteleverantörer i vårt nya stadsnät. Vi ligger efter vår ursprungliga tidplan men jobbar på så fort som möjligt för att få detta på plats så att slutkunder med färdiga anslutningar kan aktivera dessa.

Område

Utbyggnadsstatus

Apelqvistheden

Påbörjat 2017, ska färdigställas under 2018.

Björkmansheden Etapp1

Byggs ut i samband med de infrastrukturupprustningar som Service- och Teknikförvaltningen genomför. Vi planerar att kunna börja ansluta fastigheterna under 2018.

Björkmansheden Etapp2

Större delen av området har klart med kanalisation fram till husväggen och vi kommer att blåsa ut fiber till området samt installera kundutrustning i villorna under början på sommaren 2018, efter det kan fastighetsägarna börja ansluta. Vi kommer att gå ut med information om hur man beställer anslutning.

Björkmansheden Etapp3

Byggs ut i samband med de infrastrukturupprustningar som Service- och Teknikförvaltningen genomför. Vi planerar att kunna börja ansluta fastigheterna under 2018.

Folkets Park

Påbörjat 2017, ska färdigställas under 2018.

Forsvallen

Området är förberett för anslutning till fibernätet i samband med samförläggning. Under 2017 har anslutningarna till fastigheterna färdigställts. Återställningsarbeten påbörjas i Juni 2018. Det återstår mindre arbeten med stamfibern till området innan allt är klart.

Västra Karhakka

Området är förberett för anslutning till fibernätet i samband med samförläggning. Under 2017 har anslutningarna till större delen av fastigheterna färdigställts. Återstående fastigheter färdigställs med början i Juni 2018. Återställningsarbeten påbörjas i Juni 2018. Det återstår mindre arbeten med stamfibern till området innan allt är klart.

Östra Karhakka

Området är förberett för anslutning till fibernätet i samband med samförläggning. Under 2017 har anslutningarna till fastigheterna färdigställts. Återställningsarbeten påbörjas i Juni 2018. Det återstår mindre arbeten med stamfibern till området innan allt är klart.

Koskullskulle

Utbyggnad planeras starta 2019.

Östra Malmberget

Avvaktar besked angående områdets framtid.

Mellanområdet Etapp1

Påbörjad och färdigställs 2018.

Mellanområdet Etapp2

Påbörjas under 2018.

Repisvaara Mitt

Området är förberett för anslutning till fibernätet i samband med samförläggning. Under 2017 har anslutningarna till de flesta befintliga fastigheterna färdigställts. Nya fastigheter se nedan. Återställningsarbeten påbörjas i Juni 2018. Det återstår mindre arbeten med stamfibern till området innan allt är klart.

Repisvaara Södra, Norra, Mitt

Vid anläggande av de nya bostadsområdena på Repisvaara har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till tomtgräns. Du står själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet. Om du planerar att bygga nytt hittar du instruktioner angående fiberanslutning här.

Solbacken

Vid anläggande av bostadsområdet har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till tomtgräns. Du står själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet. Om du planerar att bygga nytt hittar du instruktioner angående fiberanslutning här.

Norra Vassara

Samförläggning är genomförd med Vattenfall 2016/2017. Vi förbereder för att påbörja färdigställande av området under 2018.

Södra Vassara

2018/2019 planeras samförläggning med Vattenfall.

 Vuoskonjärvi industriområde

Vid anläggande av industriområdet har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till tomtgräns. Du står själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet. Om du planerar att bygga nytt hittar du instruktioner angående fiberanslutning här.

 

 

 

Utbyggnad 2018/2019 – Radiolänk

För de fastigheter i Malmberget som berörs av samhällsomvandlingen i etapp två, tre och fyra ska möjligheten till en stadsnätsuppkoppling via radiolänk undersökas.

Område

Utbyggnadsstatus

Bäcken

Utbyggnad av radionät planeras under 2018.

Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post