Utbyggnadsplan

Utbyggnadsplan - Klicka för en större bild

 

Pågående och kommande områden:

Område

Utbyggnadsstatus

Dokkas

I samband med anläggande av nytt ortssammanbindande nät, från Suorvanen till Dokkas, under 2018, kommer arbetet med fastighetsanslutningar i Mettä-Dokkas och Dokkas att påbörjas.

E45/Linaälven 

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Planen är att anslutningarna ska färdigställas under 2018.

Hakkas

Under 2018 påbörjas utbyggnaden.

Kronsågen

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Planen är att anslutningarna ska färdigställas under 2018.

Markitta

Under 2018 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.

Muorjevaara

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Planen är att anslutningarna ska färdigställas under 2018.

Nattavaara

Under 2017/2018 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.

Nikkaluokta

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet under 2017. När Vattenfalls arbeten är färdiga planerar kommunen att färdigställa anslutningarna.

Nilivaara

Under 2018 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.

Puoltikasvaara

Under 2018/2019 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.

Skaulo

Under 2018/2019 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet.

 Ullatti

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet under 2015/2016/2017. När Vattenfalls arbeten är färdiga planerar kommunen att färdigställa anslutningarna.

Utbyggnad 2018/2019 och framåt

Från 2018/2019 och framåt planeras utbyggnad av resterande delen av landsbygden, intill befintliga kommunala fiberstråk som framgår av bilden ovan.

Redan utbyggda områden

I några byar finns det redan idag möjlighet till fiberanslutning via kommunens fibernät.

OBS! För dessa områden planeras ingen ytterligare utbyggnad, men det är däremot möjligt att ansluta sig till kommunens nät i efterhand.

Vi kommer att skicka ut en intresseförfrågan till fastighetsägare i Leipojärvi som inte har någon fiberanslutning. Är intresset stort kan vi göra ett gemensamt projekt för att ansluta fler fastigheter. 

Är du intresserad av en efteranslutning, hör av dig till oss via mail ,bredband@gallivare.se, eller ring.

Områden med fiber:

Leipojärvi, Tjautjas


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post