Aktivera anslutning

Aktivering av din fiberanslutning

För att din fiberanslutning ska fungera och det ska vara möjligt att beställa tjänster, behöver du teckna ett fibernätsavtal med DunderNET.

Kostnader i DunderNET-fibernätsavtal

Startavgift: 2 000 kr
Nätavgift: 50 kr/månad

Inaktivering av din fiberanslutning

Om ni inte vill fortsätta använda er fiberanslutning till DunderNET, kan ni säga upp avtalet.

Väljer ni i senare att återaktivera er fiberanslutning tillkommer en ny startkostnad för aktivering. Uppsägningen gäller enbart den aktiva fiberanslutningen som du tecknat avtal om med DunderNET.

Kunden ansvarar själv för eventuella avtal tecknade med tjänsteleverantörer. Enligt allmänna villkoren i avtalet avslutas fiberabonnemanget den sista dagen i den månad uppsägningen skedde.

Hantera aktivering & uppsägning

Med BankID kan ni själva aktivera eller säga upp er anslutning. Saknar ni BankID eller nyligen har gjort ägarbyte på er fastighet kan ni skriva ut blanketter för manuell hantering av ert ärende.

Saknar ni skrivare kan blanketter även hämtas i växeln på kommunhuset (Tingshusgatan 8-10).

 Stor BankID-knapp   Aktiveringsblankett   Uppsägningsblankett 

OBS! Handläggningstiden är längre för pappersblanketter. Om möjligt använd BankID. 

 


Pappersblanketter

Lämnas in i växeln på kommunhuset (Tingshusgatan 8-10) eller postas till oss.

   Eva Engman, UTV

   Gällivare Kommun

   982 81 Gällivare