Bredband

Aktuellt

Aktivering för nya fastighetsägare.

Alla anslutningar till fastigheter där det skett ett ägarbyten efter maj 2018 kommer bli tvungna att göra en manuell beställning av aktivering. BankID fungerar med andra ord inte. Ni måste aktivera med pappersblankett.

 

Migrering från gamla stadsnätet till DunderNET.

Under de november kommer befintliga kunder i det gamla stadsnätet att flyttas över till vårt nya stadsnät (DunderNET). Tjänsteleverantörerna ska meddela alla kunder som påverkas av detta.

 

Oktober-december: Driftsättning av färdigställda områden.

Fram till jul kommer de områden som är färdiga, att tas i drift. Vi jobbar nu bl.a. med att föra in slutdokumentation i våra system och inkopplingar av nya stamnät (som kopplar samman nya områden med DunderNET), för att alla nya anslutningar ska gå att driftsätta. Eftersom vi vill driftsätta så snabbt som möjligt och det ännu finns en del moment som kan endera bli klar tidigare eller ta längre tid än väntat har vi inga detaljerade tidplaner för enskilda områden.

Information om när ert område tas i drift kommer i er brevlåda. Driftsatta områden läggs även till under fliken Drift.

Uppdaterat  2018-11-15 10:55:13


 

Om fiberutbyggnaden

2016

Gällivare kommun fattade beslut om att själv bygga ut fibernätet i hela kommunen, både i tätort och på landsbygd. Projektet innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor.

Projektet för fiberutbyggnad är den största satsningen på IT-infrastruktur någonsin i Gällivare kommun. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till en fiberanslutning. Det innebär bland annat en avsevärt lägre anslutningsavgift än vad kommersiella aktörer erbjuder.

2021

Större delen av utbyggnaden planeras vara färdigställd.

Mer om utbyggnaden

Vill ni veta mer om hur vi bygger ut i tätort respektive landsbygd, tryck på länkarna nedan.

Tätort
Landsbygd

 

Övriga projekt

Tryck på länkarna nedan för att läsa mer om respektive projekt.

Täckningskollen
Landsbygdsprogrammet
Tillväxtverket

 Jonas Olsson
Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

 

Delprojektledare

Stefan Kostenniemi

E-post

 

 

Projektadministratör

Eva Engman

E-post