Bredband

 

Ursäkta, men vi är sena…

Drifttagningen av det nya stadsnätet planerades ske vid årsskiftet 2017/2018, men det arbetet är rejält försenat. Det innebär att vi ännu inte har kunnat aktivera några anslutningar även om de är färdigbyggda. På grund av de stora förseningar som vi hittills har haft vågar vi inte säga något exakt datum när allt är på plats, men förhoppningen är att vi ska kunna trycka på startknappen så fort som möjligt under hösten

Om fiberutbyggnaden

2016

Gällivare kommun fattade beslut om att själv bygga ut fibernätet i hela kommunen, både i tätort och på landsbygd. Projektet innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor.

Projektet för fiberutbyggnad är den största satsningen på IT-infrastruktur någonsin i Gällivare kommun. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till en fiberanslutning. Det innebär bland annat en avsevärt lägre anslutningsavgift än vad kommersiella aktörer erbjuder.

2021

Större delen av utbyggnaden planeras vara färdigställd.

Mer om utbyggnaden

Vill ni veta mer om hur vi bygger ut i tätort respektive landsbygd, tryck på länkarna nedan.

Tätort
Landsbygd

 

Övriga projekt

Tryck på länkarna nedan för att läsa mer om respektive projekt.

Täckningskollen
Landsbygdsprogrammet
Tillväxtverket

 Jonas Olsson
Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

 

Delprojektledare

Stefan Kostenniemi

E-post

 

 

Projektadministratör

Eva Engman

E-post