Öppning av infart

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att din infart öppnas efter plogning/snöröjning. Om du inte vill/kan göra det själv kan du anlita något av följande företag för uppdraget.

BDX erbjuder infartsöppning  på följande områden.

 • Nedre heden
 • Folkets park
 • Apelqvistheden
 • Rallarrosen
 • Hedeberga

Kontakt: 0970-77701

Lund erbjuder infartsöppning på följande områden.

 • Karhakkasområdet
 • Forsvallen
 • Söderbergskullar
 • Fäbostigen
 • Bryggeribacken
 • Söderåsvägen
 • Myråsen
 • Vuoskon

Kontakt: 070-2050922

OBS! Entreprenörerna genomför infartsöppningar i samband med snöröjningar. När kommunen själv genomför förbättringar så känner inte entreprenörerna alltid till detta och kan på så vis inte alltid garantera att en infartsöppning genomförs även då.