Information om skador

I Gällivare kommuns uppdrag ingår underhållsåtgärder som plogning och sandning. Det medför ibland vissa olägenheter för fastighetsägare med egendom utefter vägen. Det går dessvärre inte alltid att undvika att skador uppkommer i samband med plogning och sandning.

Som fastihetsägare kan du hjälpa oss att förhindra att skador uppstår. Tänk därför på att det ibland kan vara omöjligt för uppdragsutföraren att upptäcka om det finns något planterat/uppsatt under snön. Det är därför väldigt bra att tydligt märka ut häck/staket eller liknande som står i nära anslutning till vägområdet. Observera att vägområdet är bredare än själva vägen.

 Plogskador

Kommunen skiljer på skador som orsakas genom snötryck och skador som orsakas genom påkörning.

Snötryck uppstår till exempel när en plog flyttar snö från vägen till sidan av vägen. Staket, brevlådor och annan egendom som är placerad nära allmän väg måste vara dimensionerad för att hålla för detta snötryck. Vi ersätter inte skador som är orsakade av snötryck från vanlig plogning.

 Vid skador orsakade av påkörning utgår i regel ersättning, om inte omständigheterna visar att kommunen/entreprenören varit så försiktig som det är rimligt att kräva.

 Vid den juridiska bedömningen tas även hänsyn till var skadat föremål är placerat. Om en brevlåda eller staket, som blir skadat, är placerad nära vägen minskar möjligheten att få ersättning för skadan.

 Begäran om skadestånd

 Anmälan om skadestånd för skador på staket, brevlådor, häckar eller annan egendom sker genom en skrivelse till Gällivare kommun, Service och teknikförvaltningen via brev eller e-post. Adressuppgifter finns under fliken Kontaktuppgifter.

 


Kontaktuppgifter:

Gällivare kommun

Service- och teknikförvaltningen
/ Anders Segerlund

Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare
0970-818 525

Mail:

anders.segerlund@gallivare.se