Enskilda vägar

 

I Gällivare Kommun går det att söka bidrag för enskilda vägar, bidraget finns för både så kallade utfartsvägar (100 - 1000 m) och statsbidragsvägar (>1000 m).

Det kommunala bidraget är såväl en följd av som ett komplement till det statliga systemet. Då det statliga bidraget kräver att vägen är över 1000 meter lång, är det vanligt att enskilda vägar inom tätorter inte är berättigade.

Kommunalt bidrag utgår för vinter- och sommarunderhåll för vägar. Till underhåll av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, mindre förbättringsarbeten och förnyelse av beläggning. 

För mer ingående information om stadsbidragsvägar (>1000 m) se underrubriken "Bidrag för statsbidragsvägar"

För mer ingående information om utfartsvägar (100 - 1000 m) se underrubriken "Bidrag för utfartsvägar"


Vid frågor och funderingar runt enskilda vägar kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000