Taxor och avgifter

Här har vi samlat Gällivare kommuns taxor och avgifter

Skip Navigation Links.
Collapse Fritid föreningarFritid föreningar
Taxa för fritidsanläggningar 2021.pdf
Taxa för torghandel 2021.pdf
Taxa för uthyrning av bilbarnstolar 2021.pdf
Taxa för uthyrning av flytvästar 2021.pdf
Collapse KulturKultur
Taxa för bildarkivet 2021.pdf
Taxa för fjärrlåneavgift, biblioteken 2021.pdf
Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2021.pdf
Taxa för kulturskolan 2021.pdf
Collapse Miljö och byggMiljö och bygg
Taxa för livsmedel och foderlagstiftning 2021.pdf
Taxa för Plan- och Bygglov 2021.pdf
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2021.pdf
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2021.pdf
Collapse Räddningstjänst sotningRäddningstjänst sotning
Taxa för brandskyddskontroll 2021.pdf
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2021.pdf
Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2021 .pdf
Taxa för sotning 2021.pdf
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE 2021.pdf
Collapse ServeringstillståndServeringstillstånd
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2021.pdf
Collapse Skola och barnomsorgSkola och barnomsorg
Taxa för försäljning av måltidskuponger 2021.pdf
Taxa för upprättande av kopia på originalbetyg 2021.pdf
Taxa för uthyrning av skollokaler 2021.pdf
Tillämpningsanvisningar för maxtaxan 2021.pdf
Collapse Stöd omsorgStöd omsorg
Taxa för avlastning-korttidsvård 2021.pdf
Taxa för boende vid studier på annan ort 2021.pdf
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2021.pdf
Taxa för familjerådgivning 2021.pdf
Taxa för färdtjänst 2021.pdf
Taxa för förbrukningsartiklar 2021.pdf
Taxa för försäljning samt tillsyn enligt Tobakslagen 2021.pdf
Taxa för kost LSS och socialt stöd 2021.pdf
Taxa för kostavgifter 2021.pdf
Taxa för medboende 2021.pdf
Taxa för Pensionärsservice.pdf
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2021.pdf
Taxa för trygghetslarm 2021.pdf
Taxa för vård- och omsorg inom missbruksvården 2021.pdf
Taxa för vård- och omsorgsavgift 2021.pdf
Collapse TorghandelTorghandel
Taxa för torghandel 2021.pdf
Collapse Trafik vägar torgTrafik vägar torg
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2021.pdf
Taxa för felparkeringsavgifter 2021.pdf
Taxa för skrotbilar 2021.pdf
Taxa för tätortstrafiken 2021.pdf
Collapse Vatten avlopp avfallVatten avlopp avfall
Allmänna bestämmelser för användande av Gällivare kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA, 2009-01-01.pdf
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021.pdf
Taxa för hushållsavfall för hushåll 2021.pdf
Taxa för slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2021.pdf
Taxa för tömning av avloppsslam för avloppsreningsverk utanför kommunens huvudmannaskap 2021.pdf
Taxa för tömning av fettavskiljare 2021.pdf
Taxor för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2021.pdf
Collapse ÖvrigaÖvriga
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 2021.pdf
Taxa för bokning av Re-form 2021.pdf
Taxa för kopiering allmän handling 2021.pdf
Taxa för lotteritillstånd 2021.pdf
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2021.pdf
Taxa för tätortstrafiken 2021.pdf