Taxor och avgifter

Här har vi samlat Gällivare kommuns taxor och avgifter

Skip Navigation Links.
Collapse Fritid föreningarFritid föreningar
Taxa för fritidsanläggningar 2017.pdf
Taxa för föreningstjänster, kopiering 2017.pdf
Taxa för lotteritillstånd 2017.pdf
Taxa för uthyrning av bilbarnstolar och flytvästar 2017.pdf
Collapse KulturKultur
Taxa Fjärrlåneavgift bibliotek 2017.pdf
Taxa för Bildarkivet 2017.pdf
Taxa för förseningsavgifter inom bibliotekstjänster 2017.pdf
Taxa för kulturskolan 2017.pdf
Collapse Miljö och byggMiljö och bygg
Taxa för kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 2017.pdf
Taxa för plan och bygglov 2017.pdf
Taxa för sotning 2017.pdf
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken.pdf
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2017.pdf
Taxa Räddningstjänstens tillsynsbesök enligt LSO och LBE 2017.pdf
Collapse Räddningstjänst sotningRäddningstjänst sotning
Taxa för brandskyddskontroll.pdf
Taxa för Räddningstjänsten extern teknisk service 2017.pdf
Taxa för sotning 2017.pdf
Taxa Räddningstjänstens tillsynsbesök enligt LSO och LBE 2017.pdf
Collapse ServeringstillståndServeringstillstånd
Taxa för ansökning och tillsyn serveringstillstånd 2017.pdf
Collapse Skola och barnomsorgSkola och barnomsorg
Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017.pdf
Taxa för försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen 2017.pdf
Taxa för upprättande av kopia på originalbetyg 2017.pdf
Taxa för uthyrning skollokaler 2017.pdf
Tillämpningsanvisningar för maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017.pdf
Collapse Stöd omsorgStöd omsorg
Taxa färdtjänst 2017.pdf
Taxa för avlastning-korttidsvård 2017.pdf
Taxa för boende vid studier på annan ort enligt lag om stöd- och service till vissa funktionshindrade 2017.pdf
Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende hemsjukvården 2017.pdf
Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten 2017.pdf
Taxa för förbrukningsartiklar inom särskilda boendeformer 2017.pdf
Taxa för kost 2017.pdf
Taxa för Pensionärsservice 2017.pdf
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2017.pdf
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 2017.pdf
Taxa för trygghetslarm 2017.pdf
Taxa för vård och behandling inom missbruksvården 2017.pdf
Taxa för vård- och omsorgsavgift 2017.pdf
Collapse TorghandelTorghandel
Taxa för torghandel 2017.pdf
Collapse Trafik vägar torgTrafik vägar torg
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2017.pdf
Taxa för felparkeringsavgifter 2017.pdf
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2017.pdf
Taxa för tätortstrafiken 2017.pdf
Collapse Vatten avlopp avfallVatten avlopp avfall
Allmänna bestämmelser för användande av Gällivare kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA, 2009-01-01.pdf
Avfallstaxa för hushållsavfall 2017.pdf
Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2017.pdf
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2017.pdf
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2017.pdf
Taxa för tömning av fettavskiljare 2017.pdf
Collapse ÖvrigaÖvriga
Taxa för ansökning och tillsyn serveringstillstånd 2017.pdf
Taxa för föreningstjänster, kopiering 2017.pdf
Taxa för kopiering av allmän handling 2017.pdf
Taxa för lotteritillstånd 2017.pdf
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2017.pdf
Taxa för tätortstrafiken 2017.pdf