Enen

Vår verksamhet

Äldreomsorgen på Enen omfattar verksamhet i form av särskilt boende. Enen har 76 lägenheter uppdelade på fyra gruppboendeenheter:
Kristallen,  Daggdroppen, Regnbågen, Norrskenet samt ett Servicehusboende. Enen har också en gemensam matsal för personer med biståndsbeslut.

Vårt arbete för att nå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en brukar/anhörig enkät samt möjlighet att lämna in synpunkter kring vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna.
Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Samverkan med enskilda/anhöriga

Kontinuerliga träffar med anhöriga/enskilda samt vid uppföljningar av individuella genomförandeplaner. För varje enskild utses en stödperson.

Boendemiljö

Enens äldreboende ligger centralt i Gällivare.

Kost och måltider

På varje gruppboende finns gemensam matsal där alla 
måltider serveras i en trivsam miljö.

Hälso – och sjukvård

Alla enskilda har tillgång till läkare, som gör besök på Enen 2 ggr/vecka samt vid behov. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå på vardagar.

Aktiviteter

På Enen bedrivs det olika aktiviteter, vissa i samverkan med föreningar och Svenska kyrkan. Tex. Bingo,  sång- och musik, dans samt andakt. I byggnaden finns även ett snickeri och en bastuavdelning.

Service

I huset finns gemensam matsal med caféverksamhet. Fotvårdare och frisör besöker Enen kontinuerligt.

Apotek – avstånd ca 250 m.

Enen har gemensam tvättstuga för enskilda som väljer att
tvätta själv.

Mål och kvalitetsarbete

Arbetar aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen.
Vi försöker utforma vår verksamhet utifrån våra enskildas individuella behov.

Fakta

Antal lägenheter: 76
Lägenheternas storlek: 25-62 kvm
Gemensamhetsutrymme: ja
Handikappvänligt: ja
Eget kök/pentry: ja
Eget badrum/toalett: ja
Tv/telefonuttag i lägenhet: ja
Egen tv-licens: ingår i gruppboendelägenheter
Kabeltv: avgift fn. 50 kr/månad
Trygghetslarm: efter individuell bedömning
Linne: ingår
Förråd: Nej
Balkong/altan: ja, samt tillgång till gemensam uteplats med grillmöjligheter
Höj- och sänkbar säng: ja i gruppboendelägenheter
Hemförsäkring/Allriskförsäkring: ingår inte


Kontakt:

Tf Enhetsschef
Susann Ahnkvist
Gruppbostäder
Tel: 0970-818 514

Enhetschef
Isabell Öderyd
Servicehus
Tel: 0970-818 603

Telefonnummer:
Regnbågen: 0970-818 848
Kristallen : 0970-818 729
Servicehuset: 0970-818 828
Norrskenet: 0970-818 726
Daggdroppen: 0970-818 915
Nattpersonal:
0970-818 848, 818 828, 818 623

Kontakt med Sjuksköterska

Besöksadress:
Hantverkargatan 9
982 31 Gällivare