Vill du bli god man?

Den som ska förordnas som god man ska vara lämplig, vilket innebär att den person som förordnas ska ha den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna hjälpa huvudmannen med de beslut och åtgärder som dennes behov föranleder. Den tilltänkta gode mannen ska även vara rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget, vilket innebär att en kontroll av skuldsaldo och förekomst hos kronofogdemyndigheten samt av förekomst i belastningsregistret hos rikspolisstyrelsen sker som ett led i lämplighetsbedömningen.

Om du är intresserad av att bli god man är du välkommen att inkomma med en intresseanmälan. Blankett för intresseanmälan hittar du här.

Blanketten skickas till:

Överförmyndarnämndens expedition
Gällivare Kommun
982 81 Gällivare