Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Så här ansöker du
Du som är folkbokförd i Gällivare kommun ansöker om förvaltarfrihetsbevis hos Överförmyndarnämnden i Gällivare. Till ansökan måste personbevis som inte är äldre än tre månader bifogas.

Skicka ansökan till
Överförmyndarnämndens expedition
Gällivare kommun
982 81 Gällivare