Blanketter och informationsmaterial

Här hittar du blanketter till överförmyndarnämnden samt information om godmanskap og förvaltarskap.

Alla blanketter är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster. För att få tillgång till materialet behöver du ha programmet Adobe Reader.

Skip Navigation Links.
Collapse InformationInformation
information - Bevaka rätt i dödsbo.pdf
God man och förvaltare i relation till andra aktörer - Rollkoll.pdf
Vad kan en god man kan göra för dig.pdf
Vad gör en god man och förvaltare - Rollkoll.pdf
Bankärrenden för vuxen med god man.pdf
Bankfrågor förr ställföreträdare för barn och vuxna.pdf
Checklista god man förvaltare.pdf
Barns tillgångar.pdf
Collapse InteresseanmälanInteresseanmälan
intresseanmälan.pdf
Collapse RedogörelseRedogörelse
Timoredovisning.pdf
Sluträkning.pdf
årsräkning.pdf
Utbildningsmaterial - Att upprätta årsräkning .pdf
Redogörelse för nedlagt arbete.pdf
Checklista årsräkning-sluträkning.pdf
Bilagor årsräkning-sluträkning.pdf
Körjournal.pdf
Kvittenslista.pdf
Collapse AnsökanAnsökan
Ansökan om ställföreträdar - egen ansökan.pdf
Ansökan om ställföreträdar- anhörig.pdf
Ansökan om uttag från spärrad bankräkning vuxen.pdf
Ansökan om samtycke till egendomens fördelning i dödsbo Vuxna.pdf
Ansökan om avsägelse av uppdrag som ställföreträdar.pdf
Ansökan om befrielse från redovisning Vuxen.pdf
Ansökan om samtycke fastighetsförsäljning.pdf
Collapse Ansökan - förmyndareAnsökan - förmyndare
Ansökan om samtycke till placering.pdf
Ansökan om uttag från spärrad bankräkning Barn Medförmyndare.pdf
Ansökan om uttag från spärrad bankräkning Barn.pdf
Ansökan om befrielse från redovisning Barn.pdf
Ansökan om samtycke driva rörelse.pdf
Ansökan om samtycke till egendomens fördelning Barn.pdf
Collapse Ensamkommande barnEnsamkommande barn
Redogörelse -ensammakommande barn.pdf
Vägledning god man för ensamkommande barn.pdf
Körjournal.pdf
Förteckning - ensamkommande barn.pdf
Kvittenslista.pdf