Frågor och svar

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är skillnaden på exempelvis flykting, asylsökande, nyanländ samt vilka roller kommunen, Migrationsverket och Länsstyrelsen har. 

Se Migrationsverkets frågor och svar för mer information.