God man, förvaltare, förmyndare

 

I vänsterspalten hittar du information och blanketter som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. 

CORONAVIRUSET OCH STÄLLFÖRETRÄDARES UPPDRAG
För gode män och förvaltare gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att ni måste fundera över hur ni bäst ska kunna sköta uppdraget som ställföreträdare under den här tiden. De månatliga besöken som i normala fall ska ingå i förordnandeomfattningen sörja för person under perioden kan därför bli svåra att genomföra både med hänsyn till er egen och era huvudmäns hälsa.

Ta gärna kontakt med personer kring er huvudman, exempelvis vårdpersonal eller liknande, och säkerställ att de kan nå er vid eventuella frågor samt diskutera hur ni enklast hålls uppdaterade om er huvudmans situation.

Vi vill erinra om att som ställföreträdare ska du aldrig ta beslut i frågor som rör hälso- och sjukvård.

 

Vill du göra skillnad?
Överförmyndarnämnden i Gällivare har alltid behov av gode män och förvaltare. Du som redan har uppdrag kanske har möjlighet att ta fler uppdrag? Har du inget uppdrag idag men är intresserad - kontakta oss på overformyndaren@gallivare.se och anmäl intresse eventuellt skicka in en intresseanmälan som du hittar under "blanketter och informationsmaterial"!

 

 

 

 


KONTAKT
ÖVERFÖRMYNDAREXPEDITIONEN

E-post:
overformyndaren@gallivare.se

Telefon: 0970-81 80 00 (vxl)
Telefontider: 09:30-11:00
onsdagar: 13.00-14.30
OBSERVERA!
Under sommaren (5 juli-30 juli) har vi begränsade telefontider, på onsdagar håller vi stängt. Övriga tider gäller som ovanstående.

Besöksadress:
Kommunkontoret, Gällivare 

Eventuella besök ska bokas i förväg. 

Postadress:
Gällivare kommun
Överförmyndarnämnden
982 81 Gällivare