Utsatt för våld av närstående?

 Utsatt för våld av närstående? Gällivare, Jokkmokk, Pajala och Kiruna

Vad är våld? 

Fysiskt våld - när du blir knuffad, slagen, luggad eller sparkad.

Psykiskt våld - när du får höra kränkningar, blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll.

Sexuellt våld - när du blir utsatt för sexuella handlingar som du inte tycker är okej, när du tvingas att titta på porr etc.

Materiellt våld - när någon slår sönder saker i ditt hem. Latent våld - när du känner dig hotad eller rädd

I Gällivare och Kiruna kan vi erbjuda (OBS! Ingen grupputbildning i Gällivare vårterminen 2017, däremot enskilda samtal.)

Gruppverksamhet för dig som är kvinna och som blivit utsatt för våld av din partner

  • Målet är ökad självkännedom
  • Öka förståelsen för barnens situation
  • Få bättre förmåga att hantera farliga situationer
  • Upptäck att förändring är möjlig

I gruppen får du möta andra med liknande erfarenheter

Gruppverksamheten sker efter modell från Utväg och leds av två gruppledare

Vi kan också erbjuda män och kvinnor enskilda samtal

  • Med fokus på det våld du varit/är utsatt för
  • Råd och stöd i hur du kan gå vidare
  • Stöd i din föräldraroll

 

 

 


Kontakta oss för mer information: Gruppledare,

Gunborg Flygare, familjerådgivare, Familjerådgivningen Kiruna.
Tel.073-0980660.
E-post