Familjerådgivning/ Samtalsbyrå

OBS!

Samtalsbyrån med Familjerådgivning är stängd fr.o.m 1 juni och öppnar åter för tidsbokning den 14 augusti.

Kontakta avdelningschef för bistånd, Mona Holmström tel.0970-818541 eller mona.holmstrom@gallivare.se om frågor uppstår.

 

 

GÄLLIVARE

 (Samarbete finns med familjerådgivningen i Kiruna)

Samtalsbyrån

Till Samtalsbyrån med Familjerådgivning kan man vända sig när man vill samtala med någon utomstående

Anledningar till att kontakta oss är till exempel olika former av relationsproblem som...

 • när ni har svårt att prata med varandra och vill ta er ut ur låsta positioner
 • när ni är oense om dina/mina/våra barn
 • när ni grälar alldeles för mycket
 • när det sexuella samlivet inte fungerar
 • när den ena eller båda vill separera
 • när det känns svårt att bli ensam
 • när du som vuxen behöver reda ut relationer till närstående
 • när ni behöver information om praktiska frågor i samlevnaden

Du kanske...

 • har egna bekymmer på grund av förändringar i livet
 • är anhörig till någon med fysisk/psykisk sjukdom eller funktionshinder
 • är anhörig till någon med missbruksproblem
 • är ung, på väg ut i vuxenlivet och har funderingar om din situation

Småbarnsföräldrar! Er relation är barnens miljö.
Livet förändrars när man får barn. Hur gör man för att behålla kärleken i det nya familjelivet när två blir tre? Det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Svårigheter att kommunicera kanske visar sig på olika sätt. Man kanske inte är nog tydlig med vad man vill, lyssnar inte ordentligt på varandra och då kan det lätt bli missförstånd. Känner ni igen er så är ni välkomna att samtala om detta. 

Alternativ till våld i nära relationer. Boende i Gällivare, Pajala, Jokkmokk och Kiruna
Samtalsbyrån erbjuder samtalsbehandling för personer som har använt/använder någon form av våld i nära relationer. Se vidare länk på vänster sida: Alternativ till våld.

Utsatt för våld av närstående? Boende i Gällivare, Pajala, Jokkmokk och Kiruna 
Vi kan erbjuda gruppverksamhet och individuella samtal om du varit/är utsatt för våld i en nära relation. Se vidare länk på vänster sida: Utsatt för våld av närstående? 

Hur går det till?
Ni ringer själva och gör tidsbeställning. Ni kan kontakta oss för parsamtal, familjesamtal, enskilt samtal eller med någon annan i ert nätverk. I samtalet får ni möjlighet att tala om den aktuella situationen och anledning till att ni söker er till Samtalsbyrån. Varje samtal varar cirka 1-1,5 timme och vi gör upp tillsammans om eventuella fortsatta samtal. Avsikten med samtalet är att erbjuda förutsättningar som bidrar och underlättar förändring i den riktning ni önskar.

Vår verksamhet kännetecknas av frivillighet, sträng sekretess och möjlighet till anonymitet.

 


Besöksadress:

SAMTALSBYRÅN

GÄLLIVARE
Länsmansgatan 4
982 81 Gällivare
Tel.0970-818934

E-post samtalsbyran@gallivare.se

Lämna meddelande på  telefonsvarare 0970-818934.

Avgift:

100 kr/besök, boende i Gällivare

Ingen avgift om Du är under 20 år.