Gällivare kommuns anslagstavla

Från 1 januari 2018 lag är det lag på att kommunens officiella anslagstavla ska finnas på hemsidan. På anslagstavlan får inget annat än vad som anges i lag anslås. De anslag som sätts upp presenteras under rubriken anslag nedanför och själva anslaget kan ses under rubriken respektive rubrik. Publiceringen av information om justerade protokoll på den kommunala anslagstavlan görs för ge medborgarna en möjlighet till att överklaga beslut som tagits på ett politiskt sammanträde.

Upplysning om hur beslut kan överklagas

Justerade protokoll

Ingen information för tillfället.

Kungörelser och tillkännagivanden

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Ingen information för tillfället.

Tillkännagivande av justerade protokoll