Räddningstjänst

Organisation

I Gällivare kommun är räddningstjänsten organiserad genom en heltidsstation i centrala Gällvare och fem räddningsvärn. Räddningsvärnen finns i Skaulo, Nilivaara, Ullatti, Hakkas och Nattavaara. LKAB industribrandkår ingår också i den kommunala organisationen genom att avtal finns tecknat om att bistå varandra vid räddningsatser. 

Heltidsstationen har en anspänningstid om 90 sekunder. Räddningsvärnen består av en organiserad grupp frivilliga som vid larm inställer sig om de har möjlighet. 

Inom delar av Norr- och Västerbotten finns en utbyggd samverkan och gemensam ledningsorgansation för att kunna hantera omfattande, flera samtidiga och komplexa olyckor på bästa sätt. Dygnet runt finns ett inre befäl och en räddningschef i beredskap tillgängligt för området. 

Vårt uppdrag

Vi agerar utifrån lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (SFS 2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Vi arbetar responderande vid olyckor eller risk för olycka och olycksförebyggande genom bland annat tillsyner, informationsinsatser, utbildningar och tillståndshantering. 

Vi arbetar för att minska konsekvernserna vid olyckor och för att förhindra att olyckor inträffar. 

Heltidsstationen i Gällivare ska kunna utföra livräddande insatser med rökdykare i all bostadsbebyggelse inom kommunen. Vid trafikolyckor ska räddningstjänsten kunna ta loss fastklämda personer, säkra fria luftvägar, stoppa blödning samt förebygga chock. Heltidsstationen ska även kunna göra livräddande insatser vid kemikalieolyckor i väntan på förstärkning av MSB:s materieldepå som finns placerad hos Luleå räddningstjänst. Uthållighet vid större insatser uppnås genom samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Norrbotten samt LKAB industribrandkår. Genom god samverkan med andra kommuner larmas resurser från flera kommuner till en olycka om det finns behov. Det gör även räddningstjänsten i mindre kommuner resursstarka. 

 

Vid olycka - ring 112

 


Räddningstjänsten

raddningstjansten@gallivare.se

Tel: 0970-818 899

Lasarettsgatan 42

982 34 Gällivare

 

Räddningschef

Thomas Winnberg

Tel: 0970-818 000 (vxl)

Räddningsstipendium 2020Räddningsstipendium 2020