Kommunikations-avdelningen

Kommunikationsavdelningen består av informationsenheten, Re-form informationscenter, kontaktcenter, kontorsvaktmästeri samt transportsamordning. Det jobbar totalt 14 personer på avdelningen.

Informationsenheten
Informationsenheten erbjuder strategiskt och kvalificerat stöd i informationsfrågor och har ett övergripande ansvar för det som kommuniceras från kommunen. Informationsenheten bistår hela den kommunala organisationen med att korrekt och tydlig information av olika karaktär når avsedda målgrupper i rätt tid via lämpliga medier.

Re-form informationscenter 
Informationscentret Re-form i Gällivare ger besökaren möjlighet att överblicka samhällets förändringar i och med den pågående samhällsomvandlingen. Genom bland annat film och en interaktiv sagovägg tas besökarna med på resan från förtid och nutid till framtida scenarion. Re-form hittar du i Norrskensgallerian på Västra Kyrkallén 5 i Gällivare.

Kontaktcenter
Kommunens kontaktcenter hittar du vid kommunhusets entré och det är här du som besökare tas emot. Serviceadministratörerna har hand om kommunens växel och ansvarar för felanmälan. Här kan du boka torgplatser och hämta ut nycklar och passerkort.

Kontorsvaktmästeri
Kontorsvaktmästeriet ansvarar för posthanteringen inom de kommunala verksamheterna. Vaktmästeriet ansvar också för de konferensrum som finns i kommunhuset.

Transportsamordning
Transportsamordningen hanterar kommunens bilpool, kollektivtrafiken samt samordningen av skolskjutsar och andra transporter inom kommunen.


Maria Lindgren
Kommunikationschef

Tel: 070-299 29 99
E-post

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
Tel: 0970-818 203
E-post

Johan Winblad Von Walter
Kommunikatör

Ann Bergqvist
Kommunikatör

Michael Renström
Grafiker
Tel: 0970-818 198
E-post

Kent Wingsund
Informationsassistent
E-post

Saeko Nyberg
Re-form informationscenter

Serviceadministratörer Kontaktcenter

Ann-Helen Olofsson
Jenny Nilsson
Maria Bjälmsjö
Maria Larsson
Monica Hagadahl

Kontorsvaktmästeri

Tommy Wåhlström
Kerstin Ämtér

Transportsamordning

Johan Johansson