Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Gällivare arbetar med miljö-, bygg-, planerings- och hälsofrågor i kommunen.  Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verkställande organ är miljö- och byggkontoret som ansvarar för den tillsyn som regleras i plan och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen samt därtill hörande EG-förordningar. De olika lagstiftningarna utgör nämndens juridiska redskap i arbetet för en hållbar utveckling.

Vi arbetar med att göra upp planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till- och ombyggnationer samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Utöver detta har vi även ansvar för tillsyn inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, dricksvatten, djurskydd och renhållning/avfall.

Den här websidan är till för att du ska få en bättre uppfattning om arbetet vi gör och för att hitta information om olika områden som riktar sig till dig som företagare eller som invånare i Gällivare kommun.

Gällivare Kommun
Miljö-, Bygg- & Räddningskontoret
982 81 Gällivare

Tel: 0970-180 00
Fax: 0970-159 75

Har du synpunkter? Hör av dig till:

E-post: mobpost@gallivare.se


Expedition

Tel: 0970-818 185
Fax: 0970-159 75

Fövaltningschef

Antero Ijäs
Tel: 0970-818 000

Miljöinspektörer

Minna Vesa
Tel: 0970-818 000

Helena Olofsson
Tel: 0970-818 000

Börje Nilsson
Tel: 0970-818 000

Matilda Abrahamsson
Tel: 0970-818 000

Roger Wanhainen
Tel: 0970-818 000

Stadsarkitekt

Thomas Nylund
Tel: 0970-818 000

Byggnadsinspektör

Agneta Larsson
Tel: 0970-818000

Börje Nilsson
Tel. 0970-818 000

Annika Forsmo
Tel: 0970-818 000

Bygglovsassistent

Ulla Segerlund
Tel: 0970-818 000