Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har kommunens myndighets- och serviceansvar för de uppgifter som faller inom plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedelslagstiftningen, lagen som skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt smittskyddslagstiftningen.

Därutöver ansvarar nämnden för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. Nämnden är en remissinstans i planprocesser (ÖP, FÖP, DP, OB) samt yttrande om serveringstillstånd och offentliga tillställningar.

Vi arbetar med att göra upp planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till- och ombyggnationer samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Utöver detta har vi även ansvar för tillsyn inom bland annat miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, dricksvatten och renhållning/avfall.

Den här websidan är till för att du ska få en bättre uppfattning om arbetet vi gör och för att hitta information om olika områden som riktar sig till dig som företagare eller som invånare i Gällivare kommun.

Gällivare Kommun
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
982 81 Gällivare

Tel växel: 0970-818 000
Fax: 0970-159 75

Har du synpunkter? Hör av dig till:
E-post: mobpost@gallivare.se


Expedition
Tel: 0970-818 185
Fax: 0970-159 75

Fövaltningschef
Alexander Kult
Vx: 0970-818 000

Miljöchef
Helena Olofsson
Vx: 0970-818 000

Byggchef
Börje Nilsson
Vx: 0970-818 000

Tf. Räddningschef
Benny Blom
Vx: 0970-818 000

Miljöinspektörer
Minna Vesa
Matilda Abrahamsson
Roger Wanhainen
Per Nieminen
Vx: 0970-818 000

Byggnadsinspektörer
Annika Forsmo
Karl-Johan Abrahamsson
Vx: 0970-818 000

Bygglovsassistent
Ulla Segerlund
Vx: 0970-818 000

Miljöassistent
Ann-Sofi Johansson
Vx: 0970-818 000