Handlingsplan för samrådsgrupp minoritetsspråk

Ny handlingsplan för 2016 arbetas fram under hösten 2015.