Kvalitet

Kommunen är till för medborgarna. Allt vi gör i våra verksamheter gör vi för att tillgodose medborgarna. Vårt mål är att medborgarna ska vara nöjda med de tjänster och den service som vi tillhandahåller.

Kvalitetsarbete handlar om att vi ska använda våra resurser med rätt insatser och på rätt sätt till rätt pris. Vi ska också arbeta med ständiga förbättringar och vi ska redovisa resultat, ett ekonomiskt resultat och ett verksamhetsmässigt resultat. Vi ska också jämföra oss med andra kommuner för att kontinuerligt bli bättre.

I menyn till vänster kan du hitta kvalitetsrapporter, verksamhetsplaner, servicedeklarationer, undersökningar och resultat.


Kontakt:

Kvalitetsledare
Jaana Moberg
Tel: 0970-818128