Skattesats

Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla och finansierar ca 60 % av kommunens totala kostnader. Andra inkomstkällor är bl.a. statsbidrag och avgifter för kommunens olika tjänster.

Den kommunalskatt som kommer kommunen tillgodo år 2014 är kommunalskatt om 22,55 kr och skatten till Landstinget uppgår till 10,18 kr per intjänade 100 kr. Är du dessutom medlem i svenska kyrkan tillkommer 1,10 kr oavsett om du är med i Gällivares eller Malmbergets församling. I dessa 1,10 kr ingår den obligatoriska begravningsavgiften om 0,28 kr per intjänad 100 lapp. 

Den kommunalskatt som du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar räknat per intjänade 100 kr

1. Kommunalskatt 22,55 kr
2. Landstingsskatt 10,18 kr
3. Begravningsavgift 0,28 kr

Totalt: 33,01 kr

Är du medlem i svenska kyrkan blir skatten:

1. Kommunalskatt 22,55 kr
2. Landstingsskatt 10,18 kr
3. Kyrkoavgift 1,10 kr (Begravningsavgift om 0,28 kr ingår)

Totalt: 33,83 kr