Budget

Budgeten är ett verktyg för att styra kommunen. Budgetprocessen fortgår under hela året med planering inför kommande års budget. Budgeten består av den pengapåse kommunen har och hur fördelningen av påsen sker.

Länk till budget 2017-2019

Länk till budget 2018-2020

 

Budgetuppföljning

Uppföljning av styrelse/nämndernas budget rapporteras månatligen till kommunstyrelsen