Vattendistributionen återställd

Gårdagens händelse, onsdag em 11/7, då ett entreprenadföretag under pågående anläggningsarbete grävde av en vattenledning, fick stora konsekvenser. Hela Mellanområdet, östra Malmberget och Koskullskulle blev succesivt berörda och utan vattenförsörjning. Att stänga ventiler i närheten av skadan hjälpte inte. För att kunna åtgärda felet var det nödvändigt att strypa vattentillförseln i den huvudledning som
berör de tre områdena.

Ett svårt läge att hantera och bedöma när felet kunde vara åtgärdat och om, och i så fall
när, alternativa sätt att distribuera vatten skulle sättas in.

Från gårdagens eftermiddag och hela natten pågick arbetet med målbilden att så snart som möjligt återställa vattenförsörjningen. När skadan var reparerad påbörjades arbetet att bygga upp trycket i ledningsnätet till normalförhållanden. En tidskrävande process då det måste ske stegvis, så att de stora pumpanläggningarna får det tryck som krävs för att starta.

På torsdag fm 12/7, meddelade kommunens service- och teknikavdelning att vattenförsörjningen var helt återställd i de berörda områdena, även de högst belägna hushållen i Malmberget.

Gällivare kommun ber om överseende för de olägenheter detta medfört och tackar för visad uthållighet, förståelse och vilja att hjälpa varandra när en olycka är framme.

För övriga upplysningar:

Service- & Teknikförvaltningen
Arne Björnfot enhetschef VA/avfall
Tel: 0970-818 181, 070-529 36 67