Emma Johansson, Smilla Gustafsson, Max Älgamo och Viggo Nilsson är fyra unga som tror på en bra framtid i Gällivare.

Stark tro på framtiden i norr

Med stora industrisatsningar och en urstark arbetsmarknad framstår norra Sverige allt mer som en framtidsregion. En majoritet av svenskarna tror på en starkare utveckling i norr än i landet i övrigt och på befolkningsökning i regionen. Var tredje är öppen för att själv flytta norrut och störst är intresset hos unga. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av LKAB.

- Det här är verkligen ett glädjebesked. Gällivare kommun ska växa fort, 15 procents ökning i antal invånare under de kommande fem åren är målsättningen. Med det målet i sikte behöver vi attrahera kompetens från både när och fjärran, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling (V).

Var tredje öppen för en flytt

På uppdrag av LKAB har undersökningsföretaget Novus genomfört en undersökning bland 1 000 svenskar om utvecklingen och en framtida tillvaro i norr. Resultaten visar att bilden av landets nordligaste regioner är på väg att ändras i grunden. Från nedläggning och avfolkning till framtidstro och befolkningsökning. Vilket redan nu påverkar flyttviljan: Var tredje svarande (31%) kan tänka sig eller överväga en flytt till Norrbotten. Störst är intresset bland unga, i gruppen 18–29 år är 42 procent öppna för flytt.

- De ungas framtidssyn på Norrbotten är glädjande, det är också den grupp som är mest flyttbenägna. I Gällivare bygger vi ett attraktivt samhälle att leva, bo och verka i, men också att investera i, säger Birgitta Larsson (S), kommunalråd.

I undersökningen ställdes även en fråga kring vikten av hållbarhet vid val av arbetsgivare. En klar majoritet, 62 procent av de svarande, uppger att det är mycket eller ganska viktigt att deras arbetsgivare bidrar till en hållbar utveckling i Sverige och världen.

- Vi bygger en tätare och mer hållbar stad där du enkelt kan gå eller cykla till arbetsplatsen, sporthallen eller till den nybyggda förskolan och skolan. Och det allra viktigaste i ett attraktivt Gällivare är människorna som bor i vår kommun, säger Henrik Ölvebo (MP), kommunalråd.

Läs hela undersökningen här.