Intresseanmälan kontnärlig gestaltning

Konstnärlig gestaltning Forsgläntan

Gällivare kommun avsätter medel för konstnärlig gestaltning vid ny-och ombyggnationer.  Konsten är en del av det offentliga rummet och en viktig del av de demokratiska värdena i kommunen.

Till Forsgläntan bjöd vi in konstnärer från Norrbotten att skicka in intresseanmälan för skissuppdrag. Vi fick in många intresseanmälan och nu är den konstnärliga gestaltningens skissinbjudan avgjord. Deltaganade i urvalet har varit;
Hjördis Martinsson Konstnär och representant för äldreboenderna i Malmberget
Karina Jarrett, museichef och konstansvarig Gällivare kommun
Lina Johdet, konstvetare och utställningssamordnare Gällivare kommun
Följande konstnärer har valts ut för skissuppdrag

Erik Holmstedt
Gudrun Söderholm
Ullrika Weinz

Vi tackar för visat intresse och ser gärna till att du håller dig uppdaterad om pågående byggnadsuppdrag inom Gällivare kommun.

För ev. frågor och mer information kontakta:

Karina Jarrett
Mail: karina.jarrett@gallivare.se
Tfn: 0970 818 365
Mobil: 070 5113590