Kontakt - Gällivare museum


Intendent med samordningsansvar, utställningar óch konst

Museiassistent, reception, inköp
Sofi Isaksson Strande
0970 818 692
E-post

Museiassistent, reception, inköp
Anette Askebrand
0970 818 692
E-post

Museiassistent, föremål
Carola Johansson
0970 818 693
E-post

Kulturchef, Konst och utställningar Gällivare museum
Anette Winblad
0970 818 240
E-post


Besöksadress:

Gällivare museum
Storgatan 16
982 81 Gällivare
Reception: 0970-818 692