Byakult 2.0

Byakult 2.0 är ett treårsprojekt som bedrivs av Kulturskolan tillsammans med kulturföreningen Byakult.

Byakult 2.0

Projektets tanke påbörjades under 2013 med en förstudie för att se över vad det finns för behov och förutsättningar för att utvecklas och växa som person och verksamhet inom olika kulturella områden. Hösten 2017 startade projektet då projektstöd beviljades från våra finansiärer.

Det huvudsakliga syftet med projektet är att lyfta fram barn, unga och vuxna i Gällivare kommun, och då främst på landsbygden.

Genom att använda sig av estetiska uttryck få utveckla sig som individ, stärka självkänslan, men kanske framför allt tillsammans skapa och visa på den kraft som landsbygden har.

Ge människor från olika byar möjlighet att träffa varandra, knyta nya kontakter och få gemenskap genom att arbeta mot samma mål.

En viktig målsättning är också att genom utbildning och andra insatser öka deltagarnas kompetens inom olika kulturområden, vilket bidrar till Gällivares utveckling.
Hela projektet bygger på ett underifrånperspektiv. Det betyder att alla tillsammans i projektet bygger upp Byakult, dess innehåll och genomförande med stöd av olika interna och externa kompetenser.

Projektet är tillgänglig för alla grupper oavsett etnisk och kulturell bakgrund.  Vi arbetar aktivt med att alla har lika stort inflytande "utrymme" på träffarna oavsett ålder och kön.

Byakult gör det möjligt för entreprenörer, föreningar, eldsjälar m.fl. att ingå under samma paraply för att få en samhörighetskänsla. Samtidigt visa att allt är möjligt framför allt om man gör saker tillsammans.

Projektet ska skapa förebilder och inspirera unga till att våga satsa på yrken som finns inom den kulturella sektorn t.ex. inom teaterns verksamhet.

Byakultteamet består av projektledare, administratör och Kulturpedagoger.

Byakult 2.0